พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_9451
14/9/2560 9:27:43
Size (KB)  :  691 KB
KAS_9452
14/9/2560 9:27:44
Size (KB)  :  683 KB
KAS_9453
14/9/2560 9:27:44
Size (KB)  :  681 KB
KAS_9454
14/9/2560 9:27:45
Size (KB)  :  647 KB
KAS_9455
14/9/2560 9:27:45
Size (KB)  :  394 KB
KAS_9456
14/9/2560 9:27:45
Size (KB)  :  380 KB
KAS_9457
14/9/2560 9:27:46
Size (KB)  :  627 KB
KAS_9458
14/9/2560 9:27:46
Size (KB)  :  503 KB
KAS_9459
14/9/2560 9:27:47
Size (KB)  :  453 KB
KAS_9460
14/9/2560 9:27:47
Size (KB)  :  641 KB
KAS_9461
14/9/2560 9:27:48
Size (KB)  :  617 KB
KAS_9462
14/9/2560 9:27:48
Size (KB)  :  672 KB
KAS_9463
14/9/2560 9:27:48
Size (KB)  :  344 KB
KAS_9464
14/9/2560 9:27:49
Size (KB)  :  370 KB
KAS_9465
14/9/2560 9:27:49
Size (KB)  :  701 KB
KAS_9466
14/9/2560 9:27:50
Size (KB)  :  341 KB
KAS_9467
14/9/2560 9:27:50
Size (KB)  :  354 KB
KAS_9468
14/9/2560 9:27:50
Size (KB)  :  458 KB
KAS_9469
14/9/2560 9:27:51
Size (KB)  :  385 KB
KAS_9472
14/9/2560 9:27:51
Size (KB)  :  341 KB
KAS_9473
14/9/2560 9:27:52
Size (KB)  :  369 KB
KAS_9474
14/9/2560 9:27:52
Size (KB)  :  456 KB
KAS_9475
14/9/2560 9:27:52
Size (KB)  :  329 KB
KAS_9476
14/9/2560 9:27:53
Size (KB)  :  362 KB
KAS_9477
14/9/2560 9:27:53
Size (KB)  :  348 KB
KAS_9478
14/9/2560 9:27:54
Size (KB)  :  352 KB
KAS_9479
14/9/2560 9:27:54
Size (KB)  :  332 KB
KAS_9480
14/9/2560 9:27:54
Size (KB)  :  304 KB
KAS_9481
14/9/2560 9:27:55
Size (KB)  :  341 KB
KAS_9482
14/9/2560 9:27:55
Size (KB)  :  326 KB
KAS_9483
14/9/2560 9:27:56
Size (KB)  :  367 KB
KAS_9484
14/9/2560 9:27:56
Size (KB)  :  502 KB
KAS_9485
14/9/2560 9:27:56
Size (KB)  :  338 KB
KAS_9486
14/9/2560 9:27:57
Size (KB)  :  477 KB
KAS_9487
14/9/2560 9:27:57
Size (KB)  :  436 KB
KAS_9488
14/9/2560 9:27:58
Size (KB)  :  474 KB
KAS_9489
14/9/2560 9:27:58
Size (KB)  :  473 KB
KAS_9490
14/9/2560 9:27:59
Size (KB)  :  478 KB
KAS_9491
14/9/2560 9:27:59
Size (KB)  :  507 KB
KAS_9492
14/9/2560 9:27:59
Size (KB)  :  471 KB
KAS_9493
14/9/2560 9:28:00
Size (KB)  :  638 KB
KAS_9494
14/9/2560 9:28:00
Size (KB)  :  638 KB
KAS_9495
14/9/2560 9:28:01
Size (KB)  :  639 KB