พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_9599
21/9/2560 8:01:57
Size (KB)  :  501 KB
KAS_9600
21/9/2560 8:01:58
Size (KB)  :  397 KB
KAS_9601
21/9/2560 8:01:58
Size (KB)  :  345 KB
KAS_9602
21/9/2560 8:01:58
Size (KB)  :  423 KB
KAS_9603
21/9/2560 8:01:59
Size (KB)  :  391 KB
KAS_9604
21/9/2560 8:01:59
Size (KB)  :  670 KB
KAS_9605
21/9/2560 8:02:00
Size (KB)  :  451 KB
KAS_9606
21/9/2560 8:02:00
Size (KB)  :  487 KB
KAS_9607
21/9/2560 8:02:00
Size (KB)  :  450 KB
KAS_9608
21/9/2560 8:02:01
Size (KB)  :  433 KB
KAS_9610
21/9/2560 8:02:02
Size (KB)  :  412 KB
KAS_9611
21/9/2560 8:02:02
Size (KB)  :  381 KB
KAS_9612
21/9/2560 8:02:02
Size (KB)  :  383 KB
KAS_9613
21/9/2560 8:02:03
Size (KB)  :  380 KB
KAS_9614
21/9/2560 8:02:03
Size (KB)  :  471 KB
KAS_9615
21/9/2560 8:02:04
Size (KB)  :  445 KB
KAS_9616
21/9/2560 8:02:04
Size (KB)  :  430 KB
KAS_9617
21/9/2560 8:02:04
Size (KB)  :  455 KB
KAS_9618
21/9/2560 8:02:05
Size (KB)  :  423 KB
KAS_9619
21/9/2560 8:02:05
Size (KB)  :  369 KB
KAS_9620
21/9/2560 8:02:06
Size (KB)  :  398 KB
KAS_9621
21/9/2560 8:02:06
Size (KB)  :  422 KB
KAS_9622
21/9/2560 8:02:06
Size (KB)  :  429 KB
KAS_9623
21/9/2560 8:02:07
Size (KB)  :  415 KB
KAS_9624
21/9/2560 8:02:07
Size (KB)  :  418 KB
KAS_9625
21/9/2560 8:02:08
Size (KB)  :  428 KB
KAS_9626
21/9/2560 8:02:08
Size (KB)  :  385 KB
KAS_9627
21/9/2560 8:02:09
Size (KB)  :  407 KB
KAS_9628
21/9/2560 8:02:09
Size (KB)  :  383 KB
KAS_9629
21/9/2560 8:02:09
Size (KB)  :  390 KB
KAS_9630
21/9/2560 8:02:10
Size (KB)  :  316 KB
KAS_9631
21/9/2560 8:02:10
Size (KB)  :  314 KB
KAS_9632
21/9/2560 8:02:11
Size (KB)  :  382 KB
KAS_9633
21/9/2560 8:02:11
Size (KB)  :  401 KB
KAS_9635
21/9/2560 8:02:11
Size (KB)  :  400 KB
KAS_9636
21/9/2560 8:02:12
Size (KB)  :  402 KB
KAS_9637
21/9/2560 8:02:12
Size (KB)  :  408 KB
KAS_9641
21/9/2560 8:02:14
Size (KB)  :  392 KB
KAS_9642
21/9/2560 8:02:14
Size (KB)  :  386 KB
KAS_9643
21/9/2560 8:02:15
Size (KB)  :  390 KB