วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก. ครั้งที่ 16

Thumbnail Image Table
DSC_7619.JPG
25/9/2561 15:07:14
Size (KB)  :  339 KB
DSC_7621.JPG
25/9/2561 15:07:15
Size (KB)  :  291 KB
DSC_7622.JPG
25/9/2561 15:07:16
Size (KB)  :  392 KB
DSC_7623.JPG
25/9/2561 15:07:16
Size (KB)  :  301 KB
DSC_7624.JPG
25/9/2561 15:07:17
Size (KB)  :  328 KB
DSC_7625.JPG
25/9/2561 15:07:17
Size (KB)  :  336 KB
DSC_7626.JPG
25/9/2561 15:07:18
Size (KB)  :  319 KB
DSC_7627.JPG
25/9/2561 15:07:18
Size (KB)  :  324 KB
DSC_7628.JPG
25/9/2561 15:07:18
Size (KB)  :  334 KB
DSC_7629.JPG
25/9/2561 15:07:19
Size (KB)  :  363 KB
DSC_7630.JPG
25/9/2561 15:07:19
Size (KB)  :  347 KB
DSC_7631.JPG
25/9/2561 15:07:20
Size (KB)  :  357 KB
DSC_7632.JPG
25/9/2561 15:07:20
Size (KB)  :  319 KB
DSC_7633.JPG
25/9/2561 15:07:21
Size (KB)  :  321 KB
DSC_7634.JPG
25/9/2561 15:07:21
Size (KB)  :  315 KB
DSC_7635.JPG
25/9/2561 15:07:22
Size (KB)  :  318 KB
DSC_7636.JPG
25/9/2561 15:07:22
Size (KB)  :  301 KB
DSC_7637.JPG
25/9/2561 15:07:23
Size (KB)  :  292 KB
DSC_7638.JPG
25/9/2561 15:07:23
Size (KB)  :  266 KB
DSC_7639.JPG
25/9/2561 15:07:24
Size (KB)  :  315 KB
DSC_7640.JPG
25/9/2561 15:07:24
Size (KB)  :  334 KB
DSC_7641.JPG
25/9/2561 15:07:25
Size (KB)  :  370 KB
DSC_7642.JPG
25/9/2561 15:07:25
Size (KB)  :  369 KB
DSC_7643.JPG
25/9/2561 15:07:25
Size (KB)  :  334 KB
DSC_7644.JPG
25/9/2561 15:07:26
Size (KB)  :  267 KB
DSC_7645.JPG
25/9/2561 15:07:26
Size (KB)  :  273 KB
DSC_7646.JPG
25/9/2561 15:07:27
Size (KB)  :  317 KB
DSC_7648.JPG
25/9/2561 15:07:28
Size (KB)  :  256 KB
DSC_7649.JPG
25/9/2561 15:07:28
Size (KB)  :  273 KB
DSC_7651.JPG
25/9/2561 15:07:29
Size (KB)  :  304 KB
DSC_7652.JPG
25/9/2561 15:07:30
Size (KB)  :  402 KB
DSC_7653.JPG
25/9/2561 15:07:30
Size (KB)  :  350 KB
DSC_7654.JPG
25/9/2561 15:07:31
Size (KB)  :  317 KB
DSC_7657.JPG
25/9/2561 15:07:31
Size (KB)  :  235 KB
DSC_7660.JPG
25/9/2561 15:07:32
Size (KB)  :  209 KB
DSC_7662.JPG
25/9/2561 15:07:33
Size (KB)  :  220 KB
DSC_7663.JPG
25/9/2561 15:07:34
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7665.JPG
25/9/2561 15:07:35
Size (KB)  :  230 KB
DSC_7667.JPG
25/9/2561 15:07:36
Size (KB)  :  221 KB
DSC_7669.JPG
25/9/2561 15:07:36
Size (KB)  :  229 KB
DSC_7672.JPG
25/9/2561 15:07:38
Size (KB)  :  238 KB
DSC_7673.JPG
25/9/2561 15:07:38
Size (KB)  :  229 KB
DSC_7676.JPG
25/9/2561 15:07:40
Size (KB)  :  220 KB
DSC_7677.JPG
25/9/2561 15:07:40
Size (KB)  :  229 KB
DSC_7680.JPG
25/9/2561 15:07:41
Size (KB)  :  226 KB
DSC_7682.JPG
25/9/2561 15:07:42
Size (KB)  :  234 KB
DSC_7683.JPG
25/9/2561 15:07:43
Size (KB)  :  213 KB
DSC_7685.JPG
25/9/2561 15:07:44
Size (KB)  :  231 KB
DSC_7688.JPG
25/9/2561 15:07:45
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7690.JPG
25/9/2561 15:07:46
Size (KB)  :  221 KB
DSC_7691.JPG
25/9/2561 15:07:46
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7694.JPG
25/9/2561 15:07:48
Size (KB)  :  212 KB
DSC_7696.JPG
25/9/2561 15:07:48
Size (KB)  :  223 KB
DSC_7698.JPG
25/9/2561 15:07:49
Size (KB)  :  216 KB
DSC_7699.JPG
25/9/2561 15:07:50
Size (KB)  :  222 KB
DSC_7701.JPG
25/9/2561 15:07:51
Size (KB)  :  227 KB
DSC_7704.JPG
25/9/2561 15:07:52
Size (KB)  :  211 KB
DSC_7706.JPG
25/9/2561 15:07:53
Size (KB)  :  217 KB
DSC_7707.JPG
25/9/2561 15:07:53
Size (KB)  :  220 KB
DSC_7709.JPG
25/9/2561 15:07:54
Size (KB)  :  223 KB
DSC_7712.JPG
25/9/2561 15:07:56
Size (KB)  :  211 KB
DSC_7714.JPG
25/9/2561 15:07:56
Size (KB)  :  218 KB
DSC_7715.JPG
25/9/2561 15:07:57
Size (KB)  :  217 KB
DSC_7718.JPG
25/9/2561 15:07:58
Size (KB)  :  214 KB
DSC_7719.JPG
25/9/2561 15:07:59
Size (KB)  :  235 KB
DSC_7722.JPG
25/9/2561 15:08:00
Size (KB)  :  226 KB
DSC_7724.JPG
25/9/2561 15:08:01
Size (KB)  :  226 KB
DSC_7726.JPG
25/9/2561 15:08:02
Size (KB)  :  224 KB
DSC_7727.JPG
25/9/2561 15:08:02
Size (KB)  :  198 KB
DSC_7730.JPG
25/9/2561 15:08:04
Size (KB)  :  223 KB
DSC_7732.JPG
25/9/2561 15:08:05
Size (KB)  :  227 KB
DSC_7734.JPG
25/9/2561 15:08:05
Size (KB)  :  212 KB
DSC_7739.JPG
25/9/2561 15:08:08
Size (KB)  :  376 KB
DSC_7741.JPG
25/9/2561 15:08:09
Size (KB)  :  376 KB
DSC_7742.JPG
25/9/2561 15:08:09
Size (KB)  :  377 KB
DSC_7743.JPG
25/9/2561 15:08:10
Size (KB)  :  266 KB
DSC_7745.JPG
25/9/2561 15:08:11
Size (KB)  :  231 KB
DSC_7746.JPG
25/9/2561 15:08:11
Size (KB)  :  279 KB