พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

Thumbnail Image Table
KAS_1847
16/10/2560 8:53:07
Size (KB)  :  589 KB
KAS_1848
16/10/2560 8:53:08
Size (KB)  :  667 KB
KAS_1849
16/10/2560 8:53:08
Size (KB)  :  578 KB
KAS_1850
16/10/2560 8:53:08
Size (KB)  :  388 KB
KAS_1851
16/10/2560 8:53:09
Size (KB)  :  478 KB
KAS_1852
16/10/2560 8:53:09
Size (KB)  :  435 KB
KAS_1853
16/10/2560 8:53:10
Size (KB)  :  397 KB
KAS_1854
16/10/2560 8:53:10
Size (KB)  :  549 KB
KAS_1855
16/10/2560 8:53:11
Size (KB)  :  492 KB
KAS_1856
16/10/2560 8:53:11
Size (KB)  :  585 KB
KAS_1857
16/10/2560 8:53:12
Size (KB)  :  524 KB
KAS_1858
16/10/2560 8:53:12
Size (KB)  :  311 KB
KAS_1859
16/10/2560 8:53:12
Size (KB)  :  382 KB
KAS_1860
16/10/2560 8:53:13
Size (KB)  :  501 KB
KAS_1861
16/10/2560 8:53:13
Size (KB)  :  341 KB
KAS_1862
16/10/2560 8:53:14
Size (KB)  :  480 KB
KAS_1863
16/10/2560 8:53:14
Size (KB)  :  391 KB
KAS_1864
16/10/2560 8:53:14
Size (KB)  :  539 KB
KAS_1865
16/10/2560 8:53:15
Size (KB)  :  557 KB
KAS_1866
16/10/2560 8:53:15
Size (KB)  :  275 KB
KAS_1867
16/10/2560 8:53:16
Size (KB)  :  466 KB
KAS_1868
16/10/2560 8:53:16
Size (KB)  :  283 KB
KAS_1870
16/10/2560 8:53:17
Size (KB)  :  657 KB
KAS_1871
16/10/2560 8:53:18
Size (KB)  :  490 KB
KAS_1872
16/10/2560 8:53:18
Size (KB)  :  571 KB
KAS_1873
16/10/2560 8:53:18
Size (KB)  :  550 KB
KAS_1874
16/10/2560 8:53:19
Size (KB)  :  505 KB
KAS_1875
16/10/2560 8:53:19
Size (KB)  :  486 KB
KAS_1876
16/10/2560 8:53:20
Size (KB)  :  496 KB
KAS_1877
16/10/2560 8:53:20
Size (KB)  :  618 KB
KAS_1878
16/10/2560 8:53:20
Size (KB)  :  635 KB
KAS_1879
16/10/2560 8:53:21
Size (KB)  :  481 KB
KAS_1880
16/10/2560 8:53:21
Size (KB)  :  427 KB
KAS_1881
16/10/2560 8:53:22
Size (KB)  :  557 KB
KAS_1882
16/10/2560 8:53:22
Size (KB)  :  534 KB
KAS_1883
16/10/2560 8:53:23
Size (KB)  :  461 KB
KAS_1884
16/10/2560 8:53:23
Size (KB)  :  468 KB
KAS_1885
16/10/2560 8:53:23
Size (KB)  :  398 KB
KAS_1886
16/10/2560 8:53:24
Size (KB)  :  601 KB
KAS_1887
16/10/2560 8:53:24
Size (KB)  :  548 KB
KAS_1888
16/10/2560 8:53:25
Size (KB)  :  374 KB
KAS_1889
16/10/2560 8:53:25
Size (KB)  :  652 KB
KAS_1890
16/10/2560 8:53:25
Size (KB)  :  351 KB
KAS_1891
16/10/2560 8:53:26
Size (KB)  :  547 KB
KAS_1892
16/10/2560 8:53:26
Size (KB)  :  675 KB
KAS_1893
16/10/2560 8:53:27
Size (KB)  :  584 KB
KAS_1894
16/10/2560 8:53:27
Size (KB)  :  578 KB
KAS_1895
16/10/2560 8:53:27
Size (KB)  :  393 KB
KAS_1897
16/10/2560 8:53:28
Size (KB)  :  652 KB
KAS_1898
16/10/2560 8:53:29
Size (KB)  :  707 KB
KAS_1899
16/10/2560 8:53:29
Size (KB)  :  398 KB
KAS_1900
16/10/2560 8:53:29
Size (KB)  :  468 KB
KAS_1902
16/10/2560 8:53:30
Size (KB)  :  407 KB
KAS_1903
16/10/2560 8:53:31
Size (KB)  :  305 KB
KAS_1904
16/10/2560 8:53:31
Size (KB)  :  286 KB
KAS_1905
16/10/2560 8:53:31
Size (KB)  :  278 KB
KAS_1906
16/10/2560 8:53:32
Size (KB)  :  365 KB
KAS_1907
16/10/2560 8:53:32
Size (KB)  :  400 KB
KAS_1908
16/10/2560 8:53:33
Size (KB)  :  375 KB
KAS_1909
16/10/2560 8:53:33
Size (KB)  :  329 KB
KAS_1910
16/10/2560 8:53:33
Size (KB)  :  317 KB
KAS_1911
16/10/2560 8:53:34
Size (KB)  :  338 KB
KAS_1912
16/10/2560 8:53:34
Size (KB)  :  332 KB
KAS_1913
16/10/2560 8:53:34
Size (KB)  :  321 KB
KAS_1914
16/10/2560 8:53:35
Size (KB)  :  371 KB
KAS_1915
16/10/2560 8:53:35
Size (KB)  :  420 KB
KAS_1916
16/10/2560 8:53:36
Size (KB)  :  326 KB
KAS_1917
16/10/2560 8:53:36
Size (KB)  :  415 KB
KAS_1918
16/10/2560 8:53:36
Size (KB)  :  418 KB
KAS_1919
16/10/2560 8:53:37
Size (KB)  :  404 KB
KAS_1920
16/10/2560 8:53:37
Size (KB)  :  414 KB
KAS_1921
16/10/2560 8:53:38
Size (KB)  :  413 KB
KAS_1922
16/10/2560 8:53:38
Size (KB)  :  451 KB
KAS_1923
16/10/2560 8:53:38
Size (KB)  :  380 KB
KAS_1924
16/10/2560 8:53:39
Size (KB)  :  445 KB
KAS_1925
16/10/2560 8:53:39
Size (KB)  :  395 KB
KAS_1926
16/10/2560 8:53:40
Size (KB)  :  418 KB
KAS_1927
16/10/2560 8:53:40
Size (KB)  :  361 KB
KAS_1928
16/10/2560 8:53:40
Size (KB)  :  421 KB
KAS_1929
16/10/2560 8:53:41
Size (KB)  :  352 KB
KAS_1930
16/10/2560 8:53:41
Size (KB)  :  420 KB
KAS_1931
16/10/2560 8:53:42
Size (KB)  :  656 KB
KAS_1932
16/10/2560 8:53:42
Size (KB)  :  579 KB
KAS_1933
16/10/2560 8:53:42
Size (KB)  :  385 KB
KAS_1934
16/10/2560 8:53:43
Size (KB)  :  396 KB
KAS_1935
16/10/2560 8:53:43
Size (KB)  :  380 KB
KAS_1936
16/10/2560 8:53:44
Size (KB)  :  384 KB
KAS_1937
16/10/2560 8:53:44
Size (KB)  :  412 KB
KAS_1938
16/10/2560 8:53:44
Size (KB)  :  392 KB
KAS_1939
16/10/2560 8:53:45
Size (KB)  :  387 KB
KAS_1940
16/10/2560 8:53:45
Size (KB)  :  373 KB
KAS_1941
16/10/2560 8:53:46
Size (KB)  :  371 KB
KAS_1942
16/10/2560 8:53:46
Size (KB)  :  385 KB
KAS_1943
16/10/2560 8:53:46
Size (KB)  :  386 KB
KAS_1944
16/10/2560 8:53:47
Size (KB)  :  426 KB
KAS_1945
16/10/2560 8:53:47
Size (KB)  :  437 KB
KAS_1946
16/10/2560 8:53:48
Size (KB)  :  370 KB
KAS_1947
16/10/2560 8:53:48
Size (KB)  :  371 KB
KAS_1948
16/10/2560 8:53:48
Size (KB)  :  372 KB
KAS_1949
16/10/2560 8:53:49
Size (KB)  :  424 KB
Pages:     1 2 3