มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

Thumbnail Image Table
DSC_8331.JPG
8/10/2561 15:55:00
Size (KB)  :  562 KB
DSC_8332.JPG
8/10/2561 15:55:00
Size (KB)  :  553 KB
DSC_8336.JPG
8/10/2561 15:55:01
Size (KB)  :  558 KB
DSC_8339.JPG
8/10/2561 15:55:02
Size (KB)  :  569 KB