พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Thumbnail Image Table
DSC_8361.JPG
12/10/2561 10:46:30
Size (KB)  :  621 KB
DSC_8362.JPG
12/10/2561 10:46:30
Size (KB)  :  684 KB
DSC_8363.JPG
12/10/2561 10:46:31
Size (KB)  :  528 KB
DSC_8364.JPG
12/10/2561 10:46:31
Size (KB)  :  752 KB
DSC_8365.JPG
12/10/2561 10:46:32
Size (KB)  :  417 KB
DSC_8366.JPG
12/10/2561 10:46:32
Size (KB)  :  594 KB
DSC_8367.JPG
12/10/2561 10:46:33
Size (KB)  :  383 KB
DSC_8368.JPG
12/10/2561 10:46:33
Size (KB)  :  425 KB
DSC_8369.JPG
12/10/2561 10:46:33
Size (KB)  :  480 KB
DSC_8370.JPG
12/10/2561 10:46:34
Size (KB)  :  490 KB
DSC_8371.JPG
12/10/2561 10:46:34
Size (KB)  :  616 KB
DSC_8372.JPG
12/10/2561 10:46:35
Size (KB)  :  409 KB
DSC_8373.JPG
12/10/2561 10:46:35
Size (KB)  :  488 KB
DSC_8374.JPG
12/10/2561 10:46:36
Size (KB)  :  492 KB
DSC_8375.JPG
12/10/2561 10:46:36
Size (KB)  :  636 KB
DSC_8376.JPG
12/10/2561 10:46:37
Size (KB)  :  694 KB
DSC_8377.JPG
12/10/2561 10:46:37
Size (KB)  :  557 KB
DSC_8378.JPG
12/10/2561 10:46:38
Size (KB)  :  452 KB
DSC_8379.JPG
12/10/2561 10:46:38
Size (KB)  :  468 KB
DSC_8380.JPG
12/10/2561 10:46:39
Size (KB)  :  612 KB
DSC_8381.JPG
12/10/2561 10:46:39
Size (KB)  :  454 KB
DSC_8382.JPG
12/10/2561 10:46:40
Size (KB)  :  572 KB
DSC_8383.JPG
12/10/2561 10:46:40
Size (KB)  :  582 KB
DSC_8384.JPG
12/10/2561 10:46:41
Size (KB)  :  562 KB
DSC_8385.JPG
12/10/2561 10:46:41
Size (KB)  :  645 KB
DSC_8386.JPG
12/10/2561 10:46:42
Size (KB)  :  640 KB
DSC_8387.JPG
12/10/2561 10:46:42
Size (KB)  :  742 KB
DSC_8388.JPG
12/10/2561 10:46:43
Size (KB)  :  776 KB
DSC_8389.JPG
12/10/2561 10:46:43
Size (KB)  :  530 KB
DSC_8390.JPG
12/10/2561 10:46:44
Size (KB)  :  611 KB
DSC_8392.JPG
12/10/2561 10:46:45
Size (KB)  :  617 KB
DSC_8393.JPG
12/10/2561 10:46:45
Size (KB)  :  609 KB
DSC_8394.JPG
12/10/2561 10:46:46
Size (KB)  :  595 KB
DSC_8395.JPG
12/10/2561 10:46:46
Size (KB)  :  545 KB
DSC_8396.JPG
12/10/2561 10:46:47
Size (KB)  :  664 KB
DSC_8397.JPG
12/10/2561 10:46:47
Size (KB)  :  701 KB
DSC_8398.JPG
12/10/2561 10:46:48
Size (KB)  :  732 KB
DSC_8399.JPG
12/10/2561 10:46:48
Size (KB)  :  683 KB
DSC_8400.JPG
12/10/2561 10:46:49
Size (KB)  :  790 KB
DSC_8401.JPG
12/10/2561 10:46:49
Size (KB)  :  783 KB
DSC_8402.JPG
12/10/2561 10:46:50
Size (KB)  :  739 KB
DSC_8403.JPG
12/10/2561 10:46:50
Size (KB)  :  409 KB
DSC_8404.JPG
12/10/2561 10:46:51
Size (KB)  :  493 KB
DSC_8405.JPG
12/10/2561 10:46:51
Size (KB)  :  763 KB
DSC_8406.JPG
12/10/2561 10:46:52
Size (KB)  :  754 KB
DSC_8407.JPG
12/10/2561 10:46:52
Size (KB)  :  746 KB
DSC_8408.JPG
12/10/2561 10:46:53
Size (KB)  :  508 KB
DSC_8409.JPG
12/10/2561 10:46:53
Size (KB)  :  510 KB
DSC_8410.JPG
12/10/2561 10:46:54
Size (KB)  :  400 KB
DSC_8411.JPG
12/10/2561 10:46:54
Size (KB)  :  607 KB
DSC_8412.JPG
12/10/2561 10:46:55
Size (KB)  :  413 KB
DSC_8414.JPG
12/10/2561 10:46:56
Size (KB)  :  805 KB
DSC_8415.JPG
12/10/2561 10:46:56
Size (KB)  :  762 KB
DSC_8416.JPG
12/10/2561 10:46:57
Size (KB)  :  820 KB
DSC_8417.JPG
12/10/2561 10:46:57
Size (KB)  :  639 KB
DSC_8418.JPG
12/10/2561 10:46:58
Size (KB)  :  673 KB
DSC_8419.JPG
12/10/2561 10:46:58
Size (KB)  :  727 KB
DSC_8420.JPG
12/10/2561 10:46:59
Size (KB)  :  754 KB
DSC_8421.JPG
12/10/2561 10:46:59
Size (KB)  :  445 KB
DSC_8422.JPG
12/10/2561 10:46:59
Size (KB)  :  431 KB
DSC_8423.JPG
12/10/2561 10:47:00
Size (KB)  :  517 KB
DSC_8424.JPG
12/10/2561 10:47:00
Size (KB)  :  506 KB
DSC_8425.JPG
12/10/2561 10:47:01
Size (KB)  :  502 KB
DSC_8426.JPG
12/10/2561 10:47:01
Size (KB)  :  483 KB
DSC_8427.JPG
12/10/2561 10:47:02
Size (KB)  :  491 KB
DSC_8428.JPG
12/10/2561 10:47:02
Size (KB)  :  491 KB
DSC_8430.JPG
12/10/2561 10:47:03
Size (KB)  :  478 KB
DSC_8431.JPG
12/10/2561 10:47:04
Size (KB)  :  521 KB
DSC_8432.JPG
12/10/2561 10:47:04
Size (KB)  :  479 KB
DSC_8433.JPG
12/10/2561 10:47:05
Size (KB)  :  509 KB
DSC_8434.JPG
12/10/2561 10:47:05
Size (KB)  :  500 KB
DSC_8435.JPG
12/10/2561 10:47:06
Size (KB)  :  450 KB
DSC_8436.JPG
12/10/2561 10:47:06
Size (KB)  :  455 KB
DSC_8437.JPG
12/10/2561 10:47:07
Size (KB)  :  437 KB
DSC_8438.JPG
12/10/2561 10:47:07
Size (KB)  :  495 KB
DSC_8439.JPG
12/10/2561 10:47:08
Size (KB)  :  529 KB
DSC_8440.JPG
12/10/2561 10:47:08
Size (KB)  :  464 KB
DSC_8441.JPG
12/10/2561 10:47:09
Size (KB)  :  425 KB
DSC_8442.JPG
12/10/2561 10:47:09
Size (KB)  :  466 KB
DSC_8443.JPG
12/10/2561 10:47:09
Size (KB)  :  485 KB
DSC_8444.JPG
12/10/2561 10:47:10
Size (KB)  :  529 KB
DSC_8445.JPG
12/10/2561 10:47:10
Size (KB)  :  555 KB
DSC_8446.JPG
12/10/2561 10:47:11
Size (KB)  :  571 KB
DSC_8447.JPG
12/10/2561 10:47:11
Size (KB)  :  502 KB
DSC_8448.JPG
12/10/2561 10:47:12
Size (KB)  :  516 KB
DSC_8449.JPG
12/10/2561 10:47:12
Size (KB)  :  549 KB
DSC_8450.JPG
12/10/2561 10:47:13
Size (KB)  :  539 KB
DSC_8451.JPG
12/10/2561 10:47:13
Size (KB)  :  564 KB
DSC_8453.JPG
12/10/2561 10:47:14
Size (KB)  :  589 KB
DSC_8454.JPG
12/10/2561 10:47:15
Size (KB)  :  592 KB
DSC_8455.JPG
12/10/2561 10:47:15
Size (KB)  :  584 KB
DSC_8456.JPG
12/10/2561 10:47:16
Size (KB)  :  583 KB
DSC_8457.JPG
12/10/2561 10:47:16
Size (KB)  :  592 KB
DSC_8458.JPG
12/10/2561 10:47:17
Size (KB)  :  601 KB
DSC_8459.JPG
12/10/2561 10:47:17
Size (KB)  :  588 KB
DSC_8460.JPG
12/10/2561 10:47:18
Size (KB)  :  591 KB
DSC_8461.JPG
12/10/2561 10:47:18
Size (KB)  :  590 KB
DSC_8462.JPG
12/10/2561 10:47:19
Size (KB)  :  699 KB
DSC_8463.JPG
12/10/2561 10:47:19
Size (KB)  :  688 KB
DSC_8464.JPG
12/10/2561 10:47:20
Size (KB)  :  693 KB
DSC_8466.JPG
12/10/2561 10:47:21
Size (KB)  :  1,539 KB
DSC_8467.JPG
12/10/2561 10:47:21
Size (KB)  :  1,537 KB
DSC_8468.JPG
12/10/2561 10:47:22
Size (KB)  :  554 KB
DSC_8469.JPG
12/10/2561 10:47:22
Size (KB)  :  516 KB