สัมมนาเรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Thumbnail Image Table
DSC_0100.JPG
31/10/2561 15:55:35
Size (KB)  :  358 KB
DSC_0101.JPG
31/10/2561 15:55:36
Size (KB)  :  234 KB
DSC_0102.JPG
31/10/2561 15:55:36
Size (KB)  :  187 KB
DSC_0105.JPG
31/10/2561 15:55:38
Size (KB)  :  206 KB
DSC_0106.JPG
31/10/2561 15:55:38
Size (KB)  :  256 KB
DSC_0107.JPG
31/10/2561 15:55:39
Size (KB)  :  269 KB
DSC_0108.JPG
31/10/2561 15:55:39
Size (KB)  :  318 KB
DSC_0109.JPG
31/10/2561 15:55:40
Size (KB)  :  371 KB
DSC_0110.JPG
31/10/2561 15:55:40
Size (KB)  :  471 KB
DSC_0111.JPG
31/10/2561 15:55:41
Size (KB)  :  427 KB
DSC_0112.JPG
31/10/2561 15:55:41
Size (KB)  :  319 KB
DSC_0114.JPG
31/10/2561 15:55:42
Size (KB)  :  359 KB
DSC_0115.JPG
31/10/2561 15:55:42
Size (KB)  :  298 KB
DSC_0116.JPG
31/10/2561 15:55:43
Size (KB)  :  305 KB
DSC_0117.JPG
31/10/2561 15:55:43
Size (KB)  :  319 KB
DSC_0118.JPG
31/10/2561 15:55:44
Size (KB)  :  267 KB
DSC_0119.JPG
31/10/2561 15:55:44
Size (KB)  :  334 KB
DSC_0120.JPG
31/10/2561 15:55:45
Size (KB)  :  329 KB
DSC_0123.JPG
31/10/2561 15:55:46
Size (KB)  :  248 KB
DSC_0124.JPG
31/10/2561 15:55:47
Size (KB)  :  252 KB
DSC_0125.JPG
31/10/2561 15:55:47
Size (KB)  :  311 KB
DSC_0126.JPG
31/10/2561 15:55:48
Size (KB)  :  322 KB
DSC_0127.JPG
31/10/2561 15:55:48
Size (KB)  :  313 KB
DSC_0128.JPG
31/10/2561 15:55:48
Size (KB)  :  312 KB
DSC_0129.JPG
31/10/2561 15:55:49
Size (KB)  :  381 KB
DSC_0130.JPG
31/10/2561 15:55:49
Size (KB)  :  286 KB
DSC_0131.JPG
31/10/2561 15:55:50
Size (KB)  :  291 KB
DSC_0133.JPG
31/10/2561 15:55:51
Size (KB)  :  296 KB
DSC_0134.JPG
31/10/2561 15:55:51
Size (KB)  :  301 KB
DSC_0136.JPG
31/10/2561 15:55:52
Size (KB)  :  332 KB
DSC_0137.JPG
31/10/2561 15:55:53
Size (KB)  :  355 KB