พิธีรับมอบอุปกรณ์ Industrial Automation Demo, Short Throw Projector และ Novo Connect

Thumbnail Image Table
KAS_2976
2/11/2560 15:46:57
Size (KB)  :  302 KB
KAS_2977
2/11/2560 15:46:57
Size (KB)  :  447 KB
KAS_2979
2/11/2560 15:46:58
Size (KB)  :  368 KB
KAS_2980
2/11/2560 15:46:58
Size (KB)  :  375 KB
KAS_2981
2/11/2560 15:46:58
Size (KB)  :  406 KB
KAS_2982
2/11/2560 15:46:59
Size (KB)  :  410 KB
KAS_2984
2/11/2560 15:47:00
Size (KB)  :  306 KB
KAS_2985
2/11/2560 15:47:00
Size (KB)  :  377 KB
KAS_2986
2/11/2560 15:47:00
Size (KB)  :  319 KB
KAS_2987
2/11/2560 15:47:01
Size (KB)  :  377 KB
KAS_2988
2/11/2560 15:47:01
Size (KB)  :  277 KB
KAS_2989
2/11/2560 15:47:02
Size (KB)  :  384 KB
KAS_2991
2/11/2560 15:47:02
Size (KB)  :  332 KB
KAS_2992
2/11/2560 15:47:03
Size (KB)  :  455 KB
KAS_2993
2/11/2560 15:47:03
Size (KB)  :  498 KB
KAS_2994
2/11/2560 15:47:03
Size (KB)  :  366 KB
KAS_2995
2/11/2560 15:47:04
Size (KB)  :  400 KB
KAS_2996
2/11/2560 15:47:04
Size (KB)  :  420 KB
KAS_2997
2/11/2560 15:47:05
Size (KB)  :  420 KB
KAS_2998
2/11/2560 15:47:05
Size (KB)  :  400 KB
KAS_2999
2/11/2560 15:47:05
Size (KB)  :  395 KB
KAS_3000
2/11/2560 15:47:06
Size (KB)  :  283 KB
KAS_3001
2/11/2560 15:47:06
Size (KB)  :  287 KB
KAS_3004
2/11/2560 15:47:07
Size (KB)  :  256 KB
KAS_3006
2/11/2560 15:47:08
Size (KB)  :  265 KB
KAS_3010
2/11/2560 15:47:09
Size (KB)  :  263 KB
KAS_3011
2/11/2560 15:47:10
Size (KB)  :  256 KB
KAS_3012
2/11/2560 15:47:10
Size (KB)  :  263 KB
KAS_3013
2/11/2560 15:47:11
Size (KB)  :  257 KB
KAS_3015
2/11/2560 15:47:11
Size (KB)  :  259 KB
KAS_3017
2/11/2560 15:47:12
Size (KB)  :  451 KB
KAS_3018
2/11/2560 15:47:12
Size (KB)  :  442 KB
KAS_3021
2/11/2560 15:47:14
Size (KB)  :  266 KB
KAS_3023
2/11/2560 15:47:14
Size (KB)  :  319 KB
KAS_3024
2/11/2560 15:47:15
Size (KB)  :  319 KB
KAS_3025
2/11/2560 15:47:15
Size (KB)  :  303 KB
KAS_3026
2/11/2560 15:47:16
Size (KB)  :  304 KB
KAS_3027
2/11/2560 15:47:16
Size (KB)  :  309 KB
KAS_3028
2/11/2560 15:47:16
Size (KB)  :  307 KB
KAS_3029
2/11/2560 15:47:17
Size (KB)  :  281 KB
KAS_3030
2/11/2560 15:47:17
Size (KB)  :  290 KB
KAS_3031
2/11/2560 15:47:17
Size (KB)  :  291 KB
KAS_3032
2/11/2560 15:47:18
Size (KB)  :  290 KB
KAS_3033
2/11/2560 15:47:18
Size (KB)  :  446 KB
KAS_3034
2/11/2560 15:47:19
Size (KB)  :  449 KB
KAS_3035
2/11/2560 15:47:19
Size (KB)  :  465 KB
KAS_3036
2/11/2560 15:47:19
Size (KB)  :  464 KB
KAS_3037
2/11/2560 15:47:20
Size (KB)  :  461 KB
KAS_3038
2/11/2560 15:47:20
Size (KB)  :  412 KB
KAS_3039
2/11/2560 15:47:20
Size (KB)  :  388 KB
KAS_3040
2/11/2560 15:47:21
Size (KB)  :  383 KB
KAS_3041
2/11/2560 15:47:21
Size (KB)  :  384 KB
KAS_3042
2/11/2560 15:47:22
Size (KB)  :  400 KB
KAS_3043
2/11/2560 15:47:22
Size (KB)  :  396 KB
KAS_3044
2/11/2560 15:47:22
Size (KB)  :  360 KB
KAS_3045
2/11/2560 15:47:23
Size (KB)  :  345 KB
KAS_3046
2/11/2560 15:47:23
Size (KB)  :  326 KB
KAS_3047
2/11/2560 15:47:23
Size (KB)  :  347 KB
KAS_3048
2/11/2560 15:47:24
Size (KB)  :  343 KB
KAS_3049
2/11/2560 15:47:24
Size (KB)  :  271 KB
KAS_3050
2/11/2560 15:47:25
Size (KB)  :  316 KB
KAS_3051
2/11/2560 15:47:25
Size (KB)  :  334 KB
KAS_3052
2/11/2560 15:47:25
Size (KB)  :  406 KB
KAS_3053
2/11/2560 15:47:26
Size (KB)  :  362 KB
KAS_3055
2/11/2560 15:47:26
Size (KB)  :  338 KB
KAS_3056
2/11/2560 15:47:27
Size (KB)  :  338 KB
KAS_3057
2/11/2560 15:47:27
Size (KB)  :  337 KB
KAS_3058
2/11/2560 15:47:28
Size (KB)  :  417 KB
KAS_3059
2/11/2560 15:47:28
Size (KB)  :  369 KB
KAS_3060
2/11/2560 15:47:28
Size (KB)  :  355 KB
KAS_3061
2/11/2560 15:47:29
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3062
2/11/2560 15:47:29
Size (KB)  :  398 KB
KAS_3063
2/11/2560 15:47:29
Size (KB)  :  394 KB
KAS_3064
2/11/2560 15:47:30
Size (KB)  :  402 KB
KAS_3065
2/11/2560 15:47:30
Size (KB)  :  403 KB
KAS_3066
2/11/2560 15:47:31
Size (KB)  :  394 KB
KAS_3067
2/11/2560 15:47:31
Size (KB)  :  421 KB
KAS_3068
2/11/2560 15:47:31
Size (KB)  :  393 KB
KAS_3069
2/11/2560 15:47:32
Size (KB)  :  353 KB
KAS_3070
2/11/2560 15:47:32
Size (KB)  :  475 KB
KAS_3071
2/11/2560 15:47:33
Size (KB)  :  393 KB
KAS_3072
2/11/2560 15:47:33
Size (KB)  :  403 KB
KAS_3073
2/11/2560 15:47:33
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3074
2/11/2560 15:47:34
Size (KB)  :  401 KB
KAS_3075
2/11/2560 15:47:34
Size (KB)  :  383 KB