พิธีเปิดห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

Thumbnail Image Table
KAS_5506
28/11/2560 11:47:05
Size (KB)  :  491 KB
KAS_5508
28/11/2560 11:47:06
Size (KB)  :  519 KB
KAS_5509
28/11/2560 11:47:07
Size (KB)  :  270 KB
KAS_5513
28/11/2560 11:47:08
Size (KB)  :  305 KB
KAS_5514
28/11/2560 11:47:09
Size (KB)  :  231 KB
KAS_5517
28/11/2560 11:47:10
Size (KB)  :  298 KB
KAS_5518
28/11/2560 11:47:10
Size (KB)  :  265 KB
KAS_5519
28/11/2560 11:47:11
Size (KB)  :  238 KB
KAS_5521
28/11/2560 11:47:11
Size (KB)  :  215 KB
KAS_5522
28/11/2560 11:47:12
Size (KB)  :  211 KB
KAS_5523
28/11/2560 11:47:12
Size (KB)  :  298 KB
KAS_5525
28/11/2560 11:47:13
Size (KB)  :  238 KB
KAS_5526
28/11/2560 11:47:13
Size (KB)  :  284 KB
KAS_5528
28/11/2560 11:47:14
Size (KB)  :  444 KB
KAS_5529
28/11/2560 11:47:15
Size (KB)  :  460 KB
KAS_5530
28/11/2560 11:47:15
Size (KB)  :  312 KB
KAS_5532
28/11/2560 11:47:16
Size (KB)  :  311 KB
KAS_5533
28/11/2560 11:47:16
Size (KB)  :  321 KB
KAS_5535
28/11/2560 11:47:17
Size (KB)  :  304 KB
KAS_5537
28/11/2560 11:47:18
Size (KB)  :  248 KB
KAS_5538
28/11/2560 11:47:18
Size (KB)  :  298 KB
KAS_5539
28/11/2560 11:47:18
Size (KB)  :  297 KB
KAS_5541
28/11/2560 11:47:19
Size (KB)  :  328 KB
KAS_5545
28/11/2560 11:47:20
Size (KB)  :  325 KB
KAS_5546
28/11/2560 11:47:20
Size (KB)  :  496 KB
KAS_5547
28/11/2560 11:47:21
Size (KB)  :  494 KB
KAS_5548
28/11/2560 11:47:21
Size (KB)  :  508 KB
KAS_5549
28/11/2560 11:47:22
Size (KB)  :  507 KB
KAS_5550
28/11/2560 11:47:22
Size (KB)  :  472 KB
KAS_5551
28/11/2560 11:47:23
Size (KB)  :  506 KB
KAS_5552
28/11/2560 11:47:23
Size (KB)  :  507 KB
KAS_5553
28/11/2560 11:47:23
Size (KB)  :  510 KB
KAS_5554
28/11/2560 11:47:24
Size (KB)  :  500 KB
KAS_5555
28/11/2560 11:47:24
Size (KB)  :  498 KB
KAS_5556
28/11/2560 11:47:25
Size (KB)  :  508 KB
KAS_5557
28/11/2560 11:47:25
Size (KB)  :  453 KB
KAS_5558
28/11/2560 11:47:25
Size (KB)  :  322 KB
KAS_5559
28/11/2560 11:47:26
Size (KB)  :  691 KB
KAS_5560
28/11/2560 11:47:26
Size (KB)  :  338 KB
KAS_5561
28/11/2560 11:47:27
Size (KB)  :  339 KB
KAS_5562
28/11/2560 11:47:27
Size (KB)  :  693 KB
KAS_5563
28/11/2560 11:47:28
Size (KB)  :  690 KB
KAS_5564
28/11/2560 11:47:28
Size (KB)  :  717 KB
KAS_5565
28/11/2560 11:47:28
Size (KB)  :  720 KB
KAS_5566
28/11/2560 11:47:29
Size (KB)  :  326 KB
KAS_5567
28/11/2560 11:47:29
Size (KB)  :  368 KB
KAS_5568
28/11/2560 11:47:30
Size (KB)  :  344 KB
KAS_5569
28/11/2560 11:47:30
Size (KB)  :  333 KB
KAS_5570
28/11/2560 11:47:30
Size (KB)  :  337 KB