การแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไรซ์เบอร์รี่

Thumbnail Image Table
KAS_5636
29/11/2560 11:19:19
Size (KB)  :  383 KB
KAS_5637
29/11/2560 11:19:20
Size (KB)  :  401 KB
KAS_5638
29/11/2560 11:19:20
Size (KB)  :  306 KB
KAS_5639
29/11/2560 11:19:21
Size (KB)  :  303 KB
KAS_5640
29/11/2560 11:19:21
Size (KB)  :  316 KB
KAS_5641
29/11/2560 11:19:22
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5642
29/11/2560 11:19:22
Size (KB)  :  319 KB
KAS_5643
29/11/2560 11:19:23
Size (KB)  :  339 KB
KAS_5644
29/11/2560 11:19:23
Size (KB)  :  383 KB
KAS_5645
29/11/2560 11:19:24
Size (KB)  :  384 KB
KAS_5647
29/11/2560 11:19:24
Size (KB)  :  292 KB
KAS_5649
29/11/2560 11:19:25
Size (KB)  :  357 KB
KAS_5651
29/11/2560 11:19:25
Size (KB)  :  291 KB
KAS_5652
29/11/2560 11:19:26
Size (KB)  :  301 KB
KAS_5653
29/11/2560 11:19:26
Size (KB)  :  309 KB
KAS_5654
29/11/2560 11:19:27
Size (KB)  :  234 KB
KAS_5655
29/11/2560 11:19:27
Size (KB)  :  362 KB
KAS_5657
29/11/2560 11:19:28
Size (KB)  :  332 KB
KAS_5658
29/11/2560 11:19:28
Size (KB)  :  317 KB
KAS_5660
29/11/2560 11:19:29
Size (KB)  :  307 KB
KAS_5662
29/11/2560 11:19:29
Size (KB)  :  324 KB
KAS_5663
29/11/2560 11:19:30
Size (KB)  :  354 KB
KAS_5664
29/11/2560 11:19:30
Size (KB)  :  304 KB
KAS_5666
29/11/2560 11:19:31
Size (KB)  :  306 KB
KAS_5668
29/11/2560 11:19:31
Size (KB)  :  181 KB
KAS_5669
29/11/2560 11:19:32
Size (KB)  :  217 KB
KAS_5672
29/11/2560 11:19:32
Size (KB)  :  383 KB
KAS_5673
29/11/2560 11:19:33
Size (KB)  :  366 KB
KAS_5674
29/11/2560 11:19:33
Size (KB)  :  376 KB
KAS_5675
29/11/2560 11:19:34
Size (KB)  :  379 KB