พิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 “ กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”

Thumbnail Image Table
KAS_6851
19/12/2560 15:08:45
Size (KB)  :  580 KB
KAS_6852
19/12/2560 15:08:45
Size (KB)  :  497 KB
KAS_6853
19/12/2560 15:08:45
Size (KB)  :  500 KB
KAS_6856
19/12/2560 15:08:47
Size (KB)  :  442 KB
KAS_6857
19/12/2560 15:08:47
Size (KB)  :  470 KB
KAS_6858
19/12/2560 15:08:47
Size (KB)  :  531 KB
KAS_6859
19/12/2560 15:08:48
Size (KB)  :  454 KB
KAS_6860
19/12/2560 15:08:48
Size (KB)  :  467 KB
KAS_6861
19/12/2560 15:08:49
Size (KB)  :  526 KB
KAS_6865
19/12/2560 15:08:50
Size (KB)  :  461 KB
KAS_6871
19/12/2560 15:08:53
Size (KB)  :  329 KB
KAS_6873
19/12/2560 15:08:53
Size (KB)  :  419 KB
KAS_6874
19/12/2560 15:08:54
Size (KB)  :  483 KB
KAS_6875
19/12/2560 15:08:54
Size (KB)  :  491 KB
KAS_6877
19/12/2560 15:08:55
Size (KB)  :  437 KB
KAS_6878
19/12/2560 15:08:56
Size (KB)  :  505 KB
KAS_6880
19/12/2560 15:08:56
Size (KB)  :  485 KB
KAS_6881
19/12/2560 15:08:57
Size (KB)  :  436 KB
KAS_6882
19/12/2560 15:08:57
Size (KB)  :  435 KB
KAS_6883
19/12/2560 15:08:58
Size (KB)  :  320 KB
KAS_6884
19/12/2560 15:08:58
Size (KB)  :  449 KB
KAS_6885
19/12/2560 15:08:58
Size (KB)  :  447 KB
KAS_6886
19/12/2560 15:08:59
Size (KB)  :  324 KB
KAS_6890
19/12/2560 15:09:00
Size (KB)  :  326 KB
KAS_6893
19/12/2560 15:09:01
Size (KB)  :  336 KB
KAS_6894
19/12/2560 15:09:02
Size (KB)  :  331 KB
KAS_6897
19/12/2560 15:09:03
Size (KB)  :  437 KB
KAS_6898
19/12/2560 15:09:03
Size (KB)  :  435 KB
KAS_6901
19/12/2560 15:09:05
Size (KB)  :  414 KB
KAS_6903
19/12/2560 15:09:05
Size (KB)  :  415 KB