มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2

Thumbnail Image Table
DSC_0397.JPG
17/12/2562 14:00:10
Size (KB)  :  570 KB
DSC_0398.JPG
17/12/2562 14:00:10
Size (KB)  :  535 KB
DSC_0399.JPG
17/12/2562 14:00:11
Size (KB)  :  455 KB
DSC_0401.JPG
17/12/2562 14:00:12
Size (KB)  :  575 KB
DSC_0402.JPG
17/12/2562 14:00:13
Size (KB)  :  582 KB
DSC_0403.JPG
17/12/2562 14:00:13
Size (KB)  :  535 KB
DSC_0405.JPG
17/12/2562 14:00:14
Size (KB)  :  671 KB
DSC_0406.JPG
17/12/2562 14:00:14
Size (KB)  :  682 KB