มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร

 

 

........ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดให้บุคคลทั่วไปเช่าพื้นที่ ณ โรงอาหารกลาง 1,2 และโครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food) จุดที่ 1,2 ที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย ขนาดพื้นที่ 5 ตรม. 7.5 ตรม. และ 12.5 ตรม. เพื่อจำหน่ายอาหารประเภทต่าง ๆ อาทิ อาหาร อิสาน อาหารอิสลาม อาหารจานเดียว ข้าวแกงและอาหารว่าง เป็นต้น

......ผู้สนใจที่มีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารดังกล่าว สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดการขอเช่าพื้นที่ฯ ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรักพงษ์ มนต์ภิรมย์ และคุณดวงใจ ต้นแทน โทร.0 – 2561 – 4749 ต่อ 120 หรือดูที่ www.asset.ku.ac.th
 

....

 

... .

 

 

   
   
     
 

 ( นางยุพดี  คล้ายรัศมี์ )
.ประชาสัมพันธ์ มก.
16 สิงหาคม 2555

     
   
   
   
 
     
 
[Home]
[Back]