2559
   
  - นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน
  - พิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558
  - นโยบายหลัก และนโยบายเชิงรุก มก. ของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
  - ขอเชิญอุดหนุนสลากบำรุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
  - นโยบายหลัก และนโยบายเชิงรุก มก. ของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
 

- พรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากใจผู้บริหาร มก.

     
   
 
 
[Home]
[Back]