กุมภาพันธ์ 2563
 
1 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 15 - มอบทุน
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 15 - ชมประกวดแพะและแกะ
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 15 - ประกวดไม้ประดับงานเกษตรแฟร์
       
3 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 3 - งานวิจัยนวัตกรรมที่ให้สารสีม่วง
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 17 - โรคตาแห้งในสุนัข
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 9 - งานเกษตรแฟร์ ปี 63
       
4 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - เกษตรวิชาการโชว์องค์ความรู้ 12 สาขา
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 9 - มก.เปิดประชุมวิชาการสร้างสรรค์
       
6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 13 - สวนยางยั่งยืน ทางรอดเกษตรกรไทย
       
8 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้า 3 - chomping on duty
       
9 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 19 - หนุนทุนศึกษาสมาชิกสหกรณ
       
11 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 6 - แนะสร้างบุคคลต้นแบบลดขยะทะเล
  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 6 - สหกรณ์สานต่ออาชีพพระราชทาน
       
13 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 8 - กกอ.เห็นชอบแบ่งมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - สานต่อการเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - ค้างคาวมงกุฏ
       
14 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 3 - การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - เกษตรแฟร์
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - ทรายแมวผักตบชวา
       
15 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา หน้า 14 - มอบรางวัลทีมแฟนคลับ
  หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ หน้า 9 - สานต่ออาชีพพระราชทาน
       
17 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา หน้า 6 - บริจาคโลหิต
  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 19 - นักวิชาการจี้รัฐคุมฝุ่นพิษ
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 4 - ลงนามสนับสนุน
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 9 - เจาะลึกไวรัส Covid-19
       
18 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 3 - สถาบันวัคซีนฯระดมสมองทำพิมพ์เขียวป้องกันไวรัส
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8 - ทางสว่าง PM 2.5
       
19 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 10 - นักวิชาการชงรัฐจริงจังแก้ฝุ่นพิษ
       
22 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 7 - ไอเดียการจัดสวนบำบัด
       
24 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - มก.วิจัยเลี้ยงปลานิลระบบปิด
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 6 - มก.พัฒนาเครื่องต้นแบบ
       
25 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 10 - มก.พัฒนาเครื่องกำจัดสารทำความเย็น
       
26 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 7 - มก.เจ๋ง พัฒนาเครื่องกำจัดสารทำความเย็นต้นแบบ
       
27 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 30 - KU หนุนพัฒนาพันธุ์ปลา
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - ชะนีดำแห้งด้ามขวาน
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ - มก.พัฒนากระดาษคู่ดิน