สิงหาคม 2561
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 18 - ก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 Digital Faculty
     
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 22 - ปุ๋ยสั่งตัด กลไกการปฏิรูปการลดต้นทุนการผลิต
  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา หน้า 4 - ปริญญานิพนธ์เหล็ก มก.คว้ารางวัลยอดเยี่ยม SSI 4 YE
       
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 12 - อาหารโซเดียมสูง
  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 15 - การพัฒนาหุ่นยนต์แม่บ้านและการก้าวสู่แชมป์โลก
       
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6 - หารือ ม.เกษตร ใช้พื้นที่ว่างสนองอีอีซี
  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 4 - รางวัลยอดเยี่ยม
       
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - มก.โชว์เรือไฟฟ้าเป็นมิตรต่อคลองแสนแสบ
  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 18 - พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการหลวง 49
       
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ หน้า 4 - ยอดเยี่ยม SSI 4 YE
       
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 26 - สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน
       
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 14 - พระองค์ภาฯ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 49
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 21 - คหกรรมศาสตร์เกษตร ลุยแดนเกษตรอินทรีย์
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 22 - รถกู้ชีพช้างคันที่สอง
       
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 4 - อนุบาลเที่ยวไร่
       
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 21 - ปุ๋ยสั่งตัดเห็นผลจริงถ้าใช้ตามค่าดิน
       
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - พัฒนาแปลงปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
       
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - ม.เกษตรฯหนุนปลูกไม้ผลิตเชื้อเพลิง