ตุลาคม 2560
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 28 - แก้ปัญหาลิงบุกชุมชน ทำได้จริงหรือไม่
       
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 2 - เมื่อวัยรุ่นเล่าเรื่องอาเซียน
     
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 11 - เพิ่มผู้เชี่ยวชาญกลิ่นรส พัฒนาคุณภาพชีวิต
       
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 17 - นิสิต มก.คว้ารางวัล
       
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 24 - กอล์ฟการกุศล
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 8 - โซ่คุณค่าของข้าว
  หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ หน้า 20 - บริโภคไข่ให้ได้ประโยชน์
  หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต หน้า 15 - นิสิตเก่า มก.จัดสวิงการกุศล
       
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 29
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - ข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจาก มก.
       
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ หน้า 7 - SMEs ต้องมีแบรนด์
       
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 13 - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
       
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 24 - มก.พิมพ์หนังสือ นวมรัชขัตติยานุสรณ์
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 9 - รวมวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า C4 - ร่วมสร้างสังคมไร้เงินสด
       
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 23 - ผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่อาเซียน
       
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า A4 - แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
       
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า A5 - เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง
       
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 6 - จากสวนสองแสนถึงโครงการหลวง
       
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 19 - รวมนักวิจัย
       
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 20 - ความปลอดภัยของเนื้อหมูในตู้แช่เย็น
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 8 - เร่งเขียนแผนพัฒนาฟุตบอล 20 ปี
       
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หน้า 24 - สบู่ดำ พืชน้ำมันตามรอยพระบาท
  หนังสือพิมพ์ M2F หน้า 23 - เทิดไว้เหนือเกล้า