ธันวาคม 2562
 
2 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หน้า 7 - กลุ่ม EA พัฒนาบุคลากร รับ EEC
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 17 - ห่วง EEC ทำชลบุรีขาดน้ำ
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 7 - เตรียมตัวเองให้พร้อม
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - กำไล EM วัดความพร้อมผสมพันธุ์
     
3 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 15 - ประกวดพื้นที่รับนิวเจเนอเรชั่น
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 6 - นวัตกรรมของใช้บนโต๊ะอาหาร
       
4 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 4 - เกษตรแฟร์กำแพงแสน ครั้งที่ 23
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 11 - เปิดวันนี้
  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ - ต้นกัญชา ม.เกษตรสกลนคร คุณภาพเยี่ยม
       
6 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
  หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 17 - ครัวนี้มีแมลง
  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 21 - นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 18 - ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 9 - ศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งที่แรกในเอเชีย
       
7 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 6 - 4 องค์กรจับมือพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
       
9 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 24 - มก.พัฒนาแอพบอกคุณภาพเนื้อโค
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 9 - ตั้งศูนย์เป็นเลิศสิ่งทอแฟชั่น
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 20 - พัฒนาโรงพยาบาล
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - หนอนไหมอีรี่
       
10 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 22 - ร่วมมือ
       
11 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 26 - ศูนย์ผึ้งแห่งแรกเอเชีย
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - กระถินพิมานไทย
       
12 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 14 - กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
       
14 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 21 - เปิดศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้ง
       
16 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 11 - แยกแล้วทิ้งลงถัง แก้ปัญหาขยะทะเล
       
17 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 15 - สามประสานสร้างงานผู้ต้องขัง
       
18 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 26 - ไทยไร้ขยะพลาสติก
       
19 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น หน้า 3 - อนุรักษ์ป่าชายเลน
  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 7 - ศูนย์ผึ้งแห่งเอเชีย
       
21 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 11 - จัดระเบียบดูกระทิงเขาแผงม้า
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 3 - ดิจิทัลศึกษา
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 4 - รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
       
23 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12 - มก.โชว์งานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการ
       
24 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า 17 - ประชุมนัดพิเศษของชาวมหาวิทยาลัย
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 23 - รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน
       
25 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 8 - เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 1 - ทีมชาติแผ่นดินไหวรับมือภัยพิบัติ
  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 23 - นำเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน
       
26 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 21 - ดูงานนิคมอุตสาหกรรม
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 29 - ติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำให้พิพิธภัณฑ์ประมง
       
27 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 5 - ซัดพีต้าให้ข้อมูลมั่ว
       
28 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 4 - วอนอย่าทำลายธุรกิจปลาสวยงาม
       
29 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 10 - สร้างความตระหนักรู้คัดแยกขยะ
       
30 ธันวาคม 2562 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 5 - นักวิจัยดีเด่น