กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 20
1 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดแพะและแกะ การประกวดไม้ประดับ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก เกษตรแฟร์ 63
2 กุมภาพันธ์ 2563 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี
2 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดกล้วยไม้ เกษตรแฟร์ 63
3 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวาระการสถาปนา มก. 77 ปี
3 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบรางวัลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3 กุมภาพันธ์ 2563 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนาคตกัญชาไทย งานเกษตรแฟร์ 63
4 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดแต่งกลอนจากภาพระดับมัธยมศึกษา งานเกษตรแฟร์ 63
4 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานเกษตรแฟร์ 63
5 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

6 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยากาศการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58
6 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดน้ำและการมอบรางวัลร้านค้าประเภทต่างๆ งานเกษตรแฟร์ 63
6 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวด KU-FoSTAT Food Innovation Contest 'Smart Thai Food'
7 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยากาศการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58
7 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดการแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง งานเกษตรแฟร์ 63
7 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงสุนัขทรงเลี้ยง งานเกษตรแฟร์ 63
7 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ 63
7 กุมภาพันธ์ 2563 เสวนาวิชาการ เรื่อง อยู่ให้รอดกับ PM 2.5 งานเกษตรแฟร์ 63
8 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดแมว งานเกษตรแฟร์ 63
8 กุมภาพันธ์ 2563 โซนร้านค้าต่างๆ งานเกษตรแฟร์ 63
11 กุมภาพันธ์ 2563 มอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสัมมนาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17
14 กุมภาพันธ์ 2563 รับมอบเจลล้างมือสูตรใหม่ยับยั้งแบคทีเรีย
19 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรัฐมนตรีร่วมปลูกต้นรวงผึ้งกับผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรชุดวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
26 กุมภาพันธ์ 2563 KU Job Fair & Education 2020
27 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขัน KU English Speech Competition 2020
28 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME