ต้อนรับคณะจาก The Minister of Higher Education, The Islamic Republic of Afghanistan

Thumbnail Image Table
KAS_1029
14/2/2561 11:29:43
Size (KB)  :  334 KB
KAS_1030
14/2/2561 11:29:43
Size (KB)  :  409 KB
KAS_1031
14/2/2561 11:29:44
Size (KB)  :  298 KB
KAS_1032
14/2/2561 11:29:44
Size (KB)  :  299 KB
KAS_1034
14/2/2561 11:29:45
Size (KB)  :  339 KB
KAS_1035
14/2/2561 11:29:45
Size (KB)  :  418 KB
KAS_1036
14/2/2561 11:29:46
Size (KB)  :  330 KB
KAS_1038
14/2/2561 11:29:46
Size (KB)  :  339 KB
KAS_1039
14/2/2561 11:29:46
Size (KB)  :  321 KB
KAS_1040
14/2/2561 11:29:47
Size (KB)  :  355 KB
KAS_1041
14/2/2561 11:29:47
Size (KB)  :  309 KB
KAS_1042
14/2/2561 11:29:47
Size (KB)  :  301 KB
KAS_1043
14/2/2561 11:29:48
Size (KB)  :  324 KB
KAS_1044
14/2/2561 11:29:48
Size (KB)  :  299 KB
KAS_1045
14/2/2561 11:29:49
Size (KB)  :  397 KB
KAS_1046
14/2/2561 11:29:49
Size (KB)  :  401 KB
KAS_1047
14/2/2561 11:29:49
Size (KB)  :  401 KB