สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงบรรยายพิเศษ

DSC_0002
2/3/2553 10:42:49
Size (KB)  :  397 KB
DSC_0005
2/3/2553 10:42:51
Size (KB)  :  499 KB
DSC_0006
2/3/2553 10:42:53
Size (KB)  :  488 KB
DSC_0007
2/3/2553 10:42:54
Size (KB)  :  503 KB
DSC_0011
2/3/2553 10:42:56
Size (KB)  :  487 KB
DSC_0013
2/3/2553 10:42:58
Size (KB)  :  480 KB
DSC_0014
2/3/2553 10:43:00
Size (KB)  :  431 KB
DSC_0015
2/3/2553 10:43:02
Size (KB)  :  411 KB
DSC_0016
2/3/2553 10:43:03
Size (KB)  :  427 KB
DSC_0017
2/3/2553 10:43:05
Size (KB)  :  426 KB
DSC_0018
2/3/2553 10:43:07
Size (KB)  :  407 KB
DSC_0019
2/3/2553 10:43:08
Size (KB)  :  417 KB
DSC_0020
2/3/2553 10:43:10
Size (KB)  :  407 KB
DSC_0021
2/3/2553 10:43:11
Size (KB)  :  410 KB
DSC_0022
2/3/2553 10:43:13
Size (KB)  :  392 KB
DSC_0023
2/3/2553 10:43:15
Size (KB)  :  397 KB
DSC_0024
2/3/2553 10:43:17
Size (KB)  :  419 KB
DSC_0025
2/3/2553 10:43:18
Size (KB)  :  418 KB
DSC_0026
2/3/2553 10:43:20
Size (KB)  :  414 KB
DSC_0027
2/3/2553 10:43:22
Size (KB)  :  398 KB
DSC_0028
2/3/2553 10:43:24
Size (KB)  :  403 KB
DSC_0029
2/3/2553 10:43:25
Size (KB)  :  425 KB
DSC_0032
2/3/2553 10:43:27
Size (KB)  :  400 KB
DSC_0034
2/3/2553 10:43:29
Size (KB)  :  426 KB
DSC_0036
2/3/2553 10:43:31
Size (KB)  :  425 KB
DSC_0037
2/3/2553 10:43:33
Size (KB)  :  397 KB
DSC_0040
2/3/2553 10:43:35
Size (KB)  :  395 KB
DSC_0041
2/3/2553 10:43:37
Size (KB)  :  351 KB
DSC_0043
2/3/2553 10:43:39
Size (KB)  :  350 KB
DSC_0046
2/3/2553 10:43:41
Size (KB)  :  354 KB
DSC_0047
2/3/2553 10:43:43
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0051
2/3/2553 10:43:45
Size (KB)  :  409 KB
DSC_0052
2/3/2553 10:43:46
Size (KB)  :  393 KB
DSC_0055
2/3/2553 10:43:48
Size (KB)  :  415 KB
DSC_0057
2/3/2553 10:43:49
Size (KB)  :  429 KB
DSC_0058
2/3/2553 10:43:51
Size (KB)  :  313 KB
DSC_0060
2/3/2553 10:43:53
Size (KB)  :  316 KB
DSC_0062
2/3/2553 10:43:55
Size (KB)  :  328 KB
DSC_0063
2/3/2553 10:43:57
Size (KB)  :  327 KB
DSC_0064
2/3/2553 10:43:59
Size (KB)  :  321 KB
DSC_0065
2/3/2553 10:44:00
Size (KB)  :  405 KB
DSC_0066
2/3/2553 10:44:02
Size (KB)  :  448 KB
DSC_0067
2/3/2553 10:44:04
Size (KB)  :  408 KB
DSC_0069
2/3/2553 10:44:06
Size (KB)  :  402 KB
DSC_0074
2/3/2553 10:44:06
Size (KB)  :  399 KB
DSC_0077
2/3/2553 10:44:07
Size (KB)  :  398 KB