แถลงข่าวข้อเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

Thumbnail Image Table
KAS_5162
10/5/2561 10:06:07
Size (KB)  :  330 KB
KAS_5163
10/5/2561 10:06:08
Size (KB)  :  323 KB
KAS_5164
10/5/2561 10:06:08
Size (KB)  :  343 KB
KAS_5165
10/5/2561 10:06:08
Size (KB)  :  365 KB
KAS_5166
10/5/2561 10:06:09
Size (KB)  :  387 KB
KAS_5167
10/5/2561 10:06:09
Size (KB)  :  354 KB
KAS_5168
10/5/2561 10:06:10
Size (KB)  :  315 KB
KAS_5169
10/5/2561 10:06:10
Size (KB)  :  331 KB
KAS_5170
10/5/2561 10:06:10
Size (KB)  :  315 KB
KAS_5171
10/5/2561 10:06:11
Size (KB)  :  365 KB
KAS_5172
10/5/2561 10:06:11
Size (KB)  :  335 KB
KAS_5173
10/5/2561 10:06:12
Size (KB)  :  325 KB
KAS_5174
10/5/2561 10:06:12
Size (KB)  :  310 KB
KAS_5176
10/5/2561 10:06:12
Size (KB)  :  395 KB
KAS_5177
10/5/2561 10:06:13
Size (KB)  :  397 KB
KAS_5179
10/5/2561 10:06:14
Size (KB)  :  231 KB
KAS_5180
10/5/2561 10:06:14
Size (KB)  :  256 KB
KAS_5182
10/5/2561 10:06:14
Size (KB)  :  263 KB
KAS_5183
10/5/2561 10:06:15
Size (KB)  :  259 KB
KAS_5184
10/5/2561 10:06:15
Size (KB)  :  264 KB
KAS_5185
10/5/2561 10:06:16
Size (KB)  :  260 KB
KAS_5186
10/5/2561 10:06:16
Size (KB)  :  255 KB
KAS_5187
10/5/2561 10:06:16
Size (KB)  :  253 KB
KAS_5189
10/5/2561 10:06:17
Size (KB)  :  259 KB
KAS_5191
10/5/2561 10:06:17
Size (KB)  :  261 KB
KAS_5193
10/5/2561 10:06:18
Size (KB)  :  332 KB
KAS_5194
10/5/2561 10:06:18
Size (KB)  :  337 KB
KAS_5195
10/5/2561 10:06:18
Size (KB)  :  402 KB
KAS_5200
10/5/2561 10:06:18
Size (KB)  :  334 KB
KAS_5201
10/5/2561 10:06:19
Size (KB)  :  349 KB
KAS_5202
10/5/2561 10:06:19
Size (KB)  :  317 KB
KAS_5203
10/5/2561 10:06:19
Size (KB)  :  356 KB
KAS_5204
10/5/2561 10:06:20
Size (KB)  :  352 KB
KAS_5214
10/5/2561 10:06:22
Size (KB)  :  258 KB
KAS_5215
10/5/2561 10:06:22
Size (KB)  :  264 KB
KAS_5216
10/5/2561 10:06:23
Size (KB)  :  380 KB
KAS_5217
10/5/2561 10:06:23
Size (KB)  :  379 KB
KAS_5219
10/5/2561 10:06:23
Size (KB)  :  201 KB
KAS_5226
10/5/2561 10:06:26
Size (KB)  :  264 KB
KAS_5228
10/5/2561 10:06:27
Size (KB)  :  271 KB
KAS_5229
10/5/2561 10:06:27
Size (KB)  :  274 KB
KAS_5231
10/5/2561 10:06:28
Size (KB)  :  279 KB
KAS_5232
10/5/2561 10:06:28
Size (KB)  :  278 KB
KAS_5235
10/5/2561 10:06:29
Size (KB)  :  269 KB
KAS_5236
10/5/2561 10:06:30
Size (KB)  :  264 KB
KAS_5237
10/5/2561 10:06:30
Size (KB)  :  271 KB
KAS_5241
10/5/2561 10:06:31
Size (KB)  :  372 KB
KAS_5242
10/5/2561 10:06:32
Size (KB)  :  314 KB
KAS_5243
10/5/2561 10:06:32
Size (KB)  :  288 KB
KAS_5244
10/5/2561 10:06:32
Size (KB)  :  285 KB
KAS_5245
10/5/2561 10:06:33
Size (KB)  :  333 KB