พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Thumbnail Image Table
DSC_9562.JPG
9/8/2562 12:20:05
Size (KB)  :  326 KB
DSC_9563.JPG
9/8/2562 12:20:06
Size (KB)  :  391 KB
DSC_9564.JPG
9/8/2562 12:20:07
Size (KB)  :  387 KB
DSC_9565.JPG
9/8/2562 12:20:08
Size (KB)  :  347 KB
DSC_9566.JPG
9/8/2562 12:20:10
Size (KB)  :  321 KB
DSC_9567.JPG
9/8/2562 12:20:11
Size (KB)  :  365 KB
DSC_9568.JPG
9/8/2562 12:20:12
Size (KB)  :  405 KB
DSC_9569.JPG
9/8/2562 12:20:13
Size (KB)  :  373 KB
DSC_9570.JPG
9/8/2562 12:20:14
Size (KB)  :  337 KB
DSC_9571.JPG
9/8/2562 12:20:15
Size (KB)  :  358 KB
DSC_9573.JPG
9/8/2562 12:20:17
Size (KB)  :  424 KB
DSC_9574.JPG
9/8/2562 12:20:18
Size (KB)  :  357 KB
DSC_9575.JPG
9/8/2562 12:20:19
Size (KB)  :  446 KB
DSC_9576.JPG
9/8/2562 12:20:20
Size (KB)  :  444 KB
DSC_9577.JPG
9/8/2562 12:20:21
Size (KB)  :  344 KB
DSC_9578.JPG
9/8/2562 12:20:22
Size (KB)  :  409 KB
DSC_9579.JPG
9/8/2562 12:20:23
Size (KB)  :  412 KB
DSC_9580.JPG
9/8/2562 12:20:24
Size (KB)  :  414 KB
DSC_9581.JPG
9/8/2562 12:20:25
Size (KB)  :  437 KB
DSC_9582.JPG
9/8/2562 12:20:26
Size (KB)  :  299 KB
DSC_9583.JPG
9/8/2562 12:20:27
Size (KB)  :  441 KB
DSC_9584.JPG
9/8/2562 12:20:28
Size (KB)  :  438 KB
DSC_9586.JPG
9/8/2562 12:20:30
Size (KB)  :  346 KB
DSC_9587.JPG
9/8/2562 12:20:31
Size (KB)  :  345 KB
DSC_9588.JPG
9/8/2562 12:20:32
Size (KB)  :  347 KB
DSC_9589.JPG
9/8/2562 12:20:33
Size (KB)  :  349 KB
DSC_9590.JPG
9/8/2562 12:20:33
Size (KB)  :  371 KB
DSC_9591.JPG
9/8/2562 12:20:34
Size (KB)  :  361 KB
DSC_9592.JPG
9/8/2562 12:20:35
Size (KB)  :  427 KB
DSC_9593.JPG
9/8/2562 12:20:36
Size (KB)  :  349 KB
DSC_9594.JPG
9/8/2562 12:20:37
Size (KB)  :  311 KB
DSC_9595.JPG
9/8/2562 12:20:38
Size (KB)  :  401 KB
DSC_9596.JPG
9/8/2562 12:20:39
Size (KB)  :  389 KB
DSC_9597.JPG
9/8/2562 12:20:40
Size (KB)  :  388 KB
DSC_9598.JPG
9/8/2562 12:20:41
Size (KB)  :  392 KB
DSC_9599.JPG
9/8/2562 12:20:41
Size (KB)  :  287 KB
DSC_9600.JPG
9/8/2562 12:20:42
Size (KB)  :  310 KB
DSC_9601.JPG
9/8/2562 12:20:43
Size (KB)  :  418 KB
DSC_9602.JPG
9/8/2562 12:20:44
Size (KB)  :  409 KB
DSC_9603.JPG
9/8/2562 12:20:45
Size (KB)  :  360 KB
DSC_9604.JPG
9/8/2562 12:20:46
Size (KB)  :  407 KB
DSC_9605.JPG
9/8/2562 12:20:47
Size (KB)  :  411 KB
DSC_9606.JPG
9/8/2562 12:20:48
Size (KB)  :  301 KB
DSC_9607.JPG
9/8/2562 12:20:49
Size (KB)  :  372 KB
DSC_9608.JPG
9/8/2562 12:20:50
Size (KB)  :  393 KB
DSC_9609.JPG
9/8/2562 12:20:50
Size (KB)  :  395 KB
DSC_9610.JPG
9/8/2562 12:20:51
Size (KB)  :  344 KB
DSC_9611.JPG
9/8/2562 12:20:52
Size (KB)  :  284 KB
DSC_9612.JPG
9/8/2562 12:20:53
Size (KB)  :  328 KB
DSC_9613.JPG
9/8/2562 12:20:54
Size (KB)  :  406 KB
DSC_9614.JPG
9/8/2562 12:20:55
Size (KB)  :  409 KB
DSC_9615.JPG
9/8/2562 12:20:55
Size (KB)  :  309 KB
DSC_9616.JPG
9/8/2562 12:20:56
Size (KB)  :  386 KB
DSC_9617.JPG
9/8/2562 12:20:57
Size (KB)  :  403 KB
DSC_9618.JPG
9/8/2562 12:20:58
Size (KB)  :  408 KB
DSC_9619.JPG
9/8/2562 12:20:59
Size (KB)  :  415 KB
DSC_9620.JPG
9/8/2562 12:21:00
Size (KB)  :  444 KB
DSC_9621.JPG
9/8/2562 12:21:00
Size (KB)  :  426 KB
DSC_9622.JPG
9/8/2562 12:21:01
Size (KB)  :  413 KB
DSC_9623.JPG
9/8/2562 12:21:02
Size (KB)  :  412 KB
DSC_9624.JPG
9/8/2562 12:21:03
Size (KB)  :  503 KB
DSC_9625.JPG
9/8/2562 12:21:04
Size (KB)  :  552 KB
DSC_9626.JPG
9/8/2562 12:21:05
Size (KB)  :  465 KB
DSC_9627.JPG
9/8/2562 12:21:05
Size (KB)  :  472 KB
DSC_9628.JPG
9/8/2562 12:21:06
Size (KB)  :  393 KB
DSC_9629.JPG
9/8/2562 12:21:07
Size (KB)  :  472 KB
DSC_9630.JPG
9/8/2562 12:21:08
Size (KB)  :  332 KB
DSC_9631.JPG
9/8/2562 12:21:09
Size (KB)  :  361 KB
DSC_9632.JPG
9/8/2562 12:21:09
Size (KB)  :  429 KB
DSC_9633.JPG
9/8/2562 12:21:10
Size (KB)  :  628 KB
DSC_9634.JPG
9/8/2562 12:21:11
Size (KB)  :  650 KB
DSC_9635.JPG
9/8/2562 12:21:12
Size (KB)  :  650 KB
DSC_9636.JPG
9/8/2562 12:21:13
Size (KB)  :  590 KB
DSC_9637.JPG
9/8/2562 12:21:14
Size (KB)  :  590 KB
DSC_9638.JPG
9/8/2562 12:21:15
Size (KB)  :  531 KB
DSC_9639.JPG
9/8/2562 12:21:15
Size (KB)  :  503 KB
DSC_9640.JPG
9/8/2562 12:21:16
Size (KB)  :  605 KB
DSC_9641.JPG
9/8/2562 12:21:17
Size (KB)  :  470 KB
DSC_9643.JPG
9/8/2562 12:21:19
Size (KB)  :  510 KB
DSC_9644.JPG
9/8/2562 12:21:19
Size (KB)  :  525 KB
DSC_9646.JPG
9/8/2562 12:21:21
Size (KB)  :  458 KB
DSC_9647.JPG
9/8/2562 12:21:22
Size (KB)  :  499 KB
DSC_9648.JPG
9/8/2562 12:21:23
Size (KB)  :  524 KB
DSC_9649.JPG
9/8/2562 12:21:24
Size (KB)  :  431 KB
DSC_9650.JPG
9/8/2562 12:21:25
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9651.JPG
9/8/2562 12:21:25
Size (KB)  :  492 KB
DSC_9652.JPG
9/8/2562 12:21:26
Size (KB)  :  434 KB
DSC_9653.JPG
9/8/2562 12:21:27
Size (KB)  :  429 KB
DSC_9654.JPG
9/8/2562 12:21:27
Size (KB)  :  504 KB
DSC_9655.JPG
9/8/2562 12:21:28
Size (KB)  :  505 KB
DSC_9656.JPG
9/8/2562 12:21:29
Size (KB)  :  437 KB
DSC_9657.JPG
9/8/2562 12:21:30
Size (KB)  :  483 KB
DSC_9658.JPG
9/8/2562 12:21:31
Size (KB)  :  498 KB
DSC_9659.JPG
9/8/2562 12:21:31
Size (KB)  :  476 KB
DSC_9660.JPG
9/8/2562 12:21:32
Size (KB)  :  533 KB
DSC_9661.JPG
9/8/2562 12:21:33
Size (KB)  :  519 KB
DSC_9662.JPG
9/8/2562 12:21:34
Size (KB)  :  453 KB
DSC_9663.JPG
9/8/2562 12:21:35
Size (KB)  :  500 KB
DSC_9664.JPG
9/8/2562 12:21:36
Size (KB)  :  509 KB
DSC_9665.JPG
9/8/2562 12:21:36
Size (KB)  :  435 KB
DSC_9666.JPG
9/8/2562 12:21:37
Size (KB)  :  482 KB
DSC_9667.JPG
9/8/2562 12:21:38
Size (KB)  :  519 KB
DSC_9668.JPG
9/8/2562 12:21:39
Size (KB)  :  415 KB
DSC_9669.JPG
9/8/2562 12:21:40
Size (KB)  :  513 KB
DSC_9670.JPG
9/8/2562 12:21:40
Size (KB)  :  512 KB
DSC_9671.JPG
9/8/2562 12:21:41
Size (KB)  :  462 KB
DSC_9672.JPG
9/8/2562 12:21:42
Size (KB)  :  498 KB
DSC_9673.JPG
9/8/2562 12:21:43
Size (KB)  :  492 KB
DSC_9674.JPG
9/8/2562 12:21:43
Size (KB)  :  447 KB
DSC_9675.JPG
9/8/2562 12:21:44
Size (KB)  :  549 KB
DSC_9676.JPG
9/8/2562 12:21:45
Size (KB)  :  556 KB
DSC_9677.JPG
9/8/2562 12:21:45
Size (KB)  :  442 KB
DSC_9678.JPG
9/8/2562 12:21:46
Size (KB)  :  534 KB
DSC_9679.JPG
9/8/2562 12:21:47
Size (KB)  :  522 KB
DSC_9680.JPG
9/8/2562 12:21:47
Size (KB)  :  492 KB
DSC_9681.JPG
9/8/2562 12:21:48
Size (KB)  :  491 KB
DSC_9682.JPG
9/8/2562 12:21:48
Size (KB)  :  525 KB
DSC_9683.JPG
9/8/2562 12:21:49
Size (KB)  :  531 KB
DSC_9684.JPG
9/8/2562 12:21:49
Size (KB)  :  450 KB
DSC_9685.JPG
9/8/2562 12:21:50
Size (KB)  :  531 KB
DSC_9686.JPG
9/8/2562 12:21:50
Size (KB)  :  531 KB
DSC_9687.JPG
9/8/2562 12:21:51
Size (KB)  :  489 KB
DSC_9688.JPG
9/8/2562 12:21:52
Size (KB)  :  446 KB
DSC_9689.JPG
9/8/2562 12:21:52
Size (KB)  :  434 KB
DSC_9690.JPG
9/8/2562 12:21:53
Size (KB)  :  405 KB
DSC_9691.JPG
9/8/2562 12:21:53
Size (KB)  :  514 KB
DSC_9692.JPG
9/8/2562 12:21:54
Size (KB)  :  496 KB
DSC_9693.JPG
9/8/2562 12:21:54
Size (KB)  :  460 KB
DSC_9694.JPG
9/8/2562 12:21:55
Size (KB)  :  522 KB
DSC_9695.JPG
9/8/2562 12:21:55
Size (KB)  :  546 KB
DSC_9696.JPG
9/8/2562 12:21:56
Size (KB)  :  465 KB
DSC_9697.JPG
9/8/2562 12:21:57
Size (KB)  :  539 KB
DSC_9698.JPG
9/8/2562 12:21:57
Size (KB)  :  537 KB
DSC_9699.JPG
9/8/2562 12:21:58
Size (KB)  :  471 KB
DSC_9700.JPG
9/8/2562 12:21:58
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9701.JPG
9/8/2562 12:21:59
Size (KB)  :  514 KB
DSC_9702.JPG
9/8/2562 12:21:59
Size (KB)  :  403 KB
DSC_9703.JPG
9/8/2562 12:22:00
Size (KB)  :  531 KB
DSC_9704.JPG
9/8/2562 12:22:00
Size (KB)  :  515 KB
DSC_9705.JPG
9/8/2562 12:22:01
Size (KB)  :  439 KB
DSC_9706.JPG
9/8/2562 12:22:01
Size (KB)  :  510 KB
DSC_9707.JPG
9/8/2562 12:22:02
Size (KB)  :  533 KB
DSC_9708.JPG
9/8/2562 12:22:03
Size (KB)  :  438 KB
DSC_9709.JPG
9/8/2562 12:22:03
Size (KB)  :  495 KB
DSC_9710.JPG
9/8/2562 12:22:04
Size (KB)  :  495 KB
DSC_9711.JPG
9/8/2562 12:22:04
Size (KB)  :  453 KB
DSC_9712.JPG
9/8/2562 12:22:05
Size (KB)  :  447 KB
DSC_9713.JPG
9/8/2562 12:22:05
Size (KB)  :  495 KB
DSC_9714.JPG
9/8/2562 12:22:06
Size (KB)  :  504 KB
DSC_9715.JPG
9/8/2562 12:22:06
Size (KB)  :  420 KB
DSC_9716.JPG
9/8/2562 12:22:07
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9717.JPG
9/8/2562 12:22:08
Size (KB)  :  505 KB
DSC_9718.JPG
9/8/2562 12:22:08
Size (KB)  :  449 KB
DSC_9719.JPG
9/8/2562 12:22:09
Size (KB)  :  516 KB
DSC_9720.JPG
9/8/2562 12:22:09
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9721.JPG
9/8/2562 12:22:10
Size (KB)  :  457 KB
DSC_9722.JPG
9/8/2562 12:22:10
Size (KB)  :  499 KB
DSC_9723.JPG
9/8/2562 12:22:11
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9724.JPG
9/8/2562 12:22:11
Size (KB)  :  438 KB
DSC_9725.JPG
9/8/2562 12:22:12
Size (KB)  :  488 KB
Pages:     1 2