พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Thumbnail Image Table
DSC_9726.JPG
9/8/2562 12:22:13
Size (KB)  :  485 KB
DSC_9727.JPG
9/8/2562 12:22:13
Size (KB)  :  463 KB
DSC_9728.JPG
9/8/2562 12:22:14
Size (KB)  :  493 KB
DSC_9729.JPG
9/8/2562 12:22:14
Size (KB)  :  500 KB
DSC_9730.JPG
9/8/2562 12:22:15
Size (KB)  :  474 KB
DSC_9731.JPG
9/8/2562 12:22:15
Size (KB)  :  515 KB
DSC_9732.JPG
9/8/2562 12:22:16
Size (KB)  :  485 KB
DSC_9733.JPG
9/8/2562 12:22:16
Size (KB)  :  525 KB
DSC_9734.JPG
9/8/2562 12:22:17
Size (KB)  :  524 KB
DSC_9735.JPG
9/8/2562 12:22:18
Size (KB)  :  492 KB
DSC_9737.JPG
9/8/2562 12:22:19
Size (KB)  :  502 KB
DSC_9738.JPG
9/8/2562 12:22:19
Size (KB)  :  502 KB
DSC_9739.JPG
9/8/2562 12:22:20
Size (KB)  :  520 KB
DSC_9740.JPG
9/8/2562 12:22:20
Size (KB)  :  509 KB
DSC_9741.JPG
9/8/2562 12:22:21
Size (KB)  :  511 KB
DSC_9742.JPG
9/8/2562 12:22:21
Size (KB)  :  509 KB
DSC_9743.JPG
9/8/2562 12:22:22
Size (KB)  :  514 KB
DSC_9745.JPG
9/8/2562 12:22:23
Size (KB)  :  496 KB
DSC_9746.JPG
9/8/2562 12:22:24
Size (KB)  :  511 KB
DSC_9747.JPG
9/8/2562 12:22:24
Size (KB)  :  510 KB
DSC_9748.JPG
9/8/2562 12:22:25
Size (KB)  :  528 KB
DSC_9749.JPG
9/8/2562 12:22:25
Size (KB)  :  548 KB
DSC_9750.JPG
9/8/2562 12:22:26
Size (KB)  :  550 KB
DSC_9751.JPG
9/8/2562 12:22:26
Size (KB)  :  569 KB
DSC_9753.JPG
9/8/2562 12:22:27
Size (KB)  :  552 KB
DSC_9754.JPG
9/8/2562 12:22:28
Size (KB)  :  522 KB
DSC_9755.JPG
9/8/2562 12:22:29
Size (KB)  :  522 KB
DSC_9756.JPG
9/8/2562 12:22:29
Size (KB)  :  559 KB
DSC_9757.JPG
9/8/2562 12:22:30
Size (KB)  :  571 KB
DSC_9758.JPG
9/8/2562 12:22:30
Size (KB)  :  554 KB
DSC_9759.JPG
9/8/2562 12:22:31
Size (KB)  :  512 KB
DSC_9760.JPG
9/8/2562 12:22:31
Size (KB)  :  441 KB
DSC_9761.JPG
9/8/2562 12:22:32
Size (KB)  :  427 KB
DSC_9762.JPG
9/8/2562 12:22:32
Size (KB)  :  523 KB
DSC_9763.JPG
9/8/2562 12:22:33
Size (KB)  :  498 KB
DSC_9767.JPG
9/8/2562 12:22:34
Size (KB)  :  483 KB
DSC_9768.JPG
9/8/2562 12:22:34
Size (KB)  :  482 KB
DSC_9769.JPG
9/8/2562 12:22:35
Size (KB)  :  460 KB
DSC_9770.JPG
9/8/2562 12:22:35
Size (KB)  :  648 KB
DSC_9771.JPG
9/8/2562 12:22:36
Size (KB)  :  653 KB
DSC_9772.JPG
9/8/2562 12:22:36
Size (KB)  :  427 KB
DSC_9773.JPG
9/8/2562 12:22:37
Size (KB)  :  385 KB
DSC_9774.JPG
9/8/2562 12:22:37
Size (KB)  :  299 KB
DSC_9775.JPG
9/8/2562 12:22:38
Size (KB)  :  405 KB
DSC_9776.JPG
9/8/2562 12:22:39
Size (KB)  :  328 KB
DSC_9777.JPG
9/8/2562 12:22:39
Size (KB)  :  328 KB
DSC_9778.JPG
9/8/2562 12:22:40
Size (KB)  :  328 KB
DSC_9779.JPG
9/8/2562 12:22:40
Size (KB)  :  407 KB
DSC_9780.JPG
9/8/2562 12:22:41
Size (KB)  :  428 KB
DSC_9781.JPG
9/8/2562 12:22:41
Size (KB)  :  486 KB
DSC_9783.JPG
9/8/2562 12:22:42
Size (KB)  :  635 KB
DSC_9784.JPG
9/8/2562 12:22:43
Size (KB)  :  644 KB
DSC_9785.JPG
9/8/2562 12:22:44
Size (KB)  :  599 KB
DSC_9786.JPG
9/8/2562 12:22:44
Size (KB)  :  601 KB
DSC_9787.JPG
9/8/2562 13:10:30
Size (KB)  :  501 KB
DSC_9788.JPG
9/8/2562 12:22:45
Size (KB)  :  488 KB
DSC_9789.JPG
9/8/2562 12:22:46
Size (KB)  :  607 KB
DSC_9790.JPG
9/8/2562 12:22:46
Size (KB)  :  627 KB
DSC_9792.JPG
9/8/2562 12:22:47
Size (KB)  :  659 KB
DSC_9793.JPG
9/8/2562 12:22:48
Size (KB)  :  642 KB
DSC_9794.JPG
9/8/2562 12:22:48
Size (KB)  :  653 KB
DSC_9795.JPG
9/8/2562 12:22:49
Size (KB)  :  521 KB
DSC_9796.JPG
9/8/2562 12:22:49
Size (KB)  :  525 KB
DSC_9797.JPG
9/8/2562 12:22:50
Size (KB)  :  391 KB
DSC_9798.JPG
9/8/2562 12:22:50
Size (KB)  :  390 KB
DSC_9799.JPG
9/8/2562 12:22:51
Size (KB)  :  389 KB
DSC_9800.JPG
9/8/2562 12:22:51
Size (KB)  :  389 KB
DSC_9801.JPG
9/8/2562 12:22:52
Size (KB)  :  438 KB
DSC_9802.JPG
9/8/2562 12:22:53
Size (KB)  :  434 KB
DSC_9803.JPG
9/8/2562 12:22:53
Size (KB)  :  436 KB
DSC_9804.JPG
9/8/2562 12:22:54
Size (KB)  :  437 KB
DSC_9805.JPG
9/8/2562 12:22:54
Size (KB)  :  421 KB
DSC_9806.JPG
9/8/2562 12:22:55
Size (KB)  :  418 KB
DSC_9807.JPG
9/8/2562 12:22:55
Size (KB)  :  412 KB
DSC_9808.JPG
9/8/2562 12:22:56
Size (KB)  :  412 KB
DSC_9809.JPG
9/8/2562 12:22:56
Size (KB)  :  411 KB
DSC_9810.JPG
9/8/2562 12:22:57
Size (KB)  :  410 KB
DSC_9811.JPG
9/8/2562 12:22:57
Size (KB)  :  528 KB
DSC_9812.JPG
9/8/2562 12:22:58
Size (KB)  :  515 KB
DSC_9813.JPG
9/8/2562 12:22:59
Size (KB)  :  517 KB
DSC_9814.JPG
9/8/2562 12:22:59
Size (KB)  :  508 KB
DSC_9815.JPG
9/8/2562 12:23:00
Size (KB)  :  510 KB
DSC_9816.JPG
9/8/2562 12:23:00
Size (KB)  :  365 KB
DSC_9817.JPG
9/8/2562 12:23:01
Size (KB)  :  368 KB
DSC_9818.JPG
9/8/2562 12:23:01
Size (KB)  :  366 KB
DSC_9819.JPG
9/8/2562 12:23:02
Size (KB)  :  367 KB
Pages:     1 2