พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1096.JPG
4/7/2561 7:54:44
Size (KB)  :  453 KB
DSC_1097.JPG
4/7/2561 7:54:45
Size (KB)  :  308 KB
DSC_1098.JPG
4/7/2561 7:54:45
Size (KB)  :  396 KB
DSC_1099.JPG
4/7/2561 7:54:46
Size (KB)  :  525 KB
DSC_1100.JPG
4/7/2561 7:54:46
Size (KB)  :  412 KB
DSC_1101.JPG
4/7/2561 7:54:47
Size (KB)  :  425 KB
DSC_1102.JPG
4/7/2561 7:54:47
Size (KB)  :  490 KB
DSC_1103.JPG
4/7/2561 7:54:48
Size (KB)  :  460 KB
DSC_1104.JPG
4/7/2561 7:54:48
Size (KB)  :  436 KB
DSC_1105.JPG
4/7/2561 7:54:49
Size (KB)  :  441 KB
DSC_1106.JPG
4/7/2561 7:54:49
Size (KB)  :  450 KB
DSC_1107.JPG
4/7/2561 7:54:50
Size (KB)  :  424 KB
DSC_1108.JPG
4/7/2561 7:54:50
Size (KB)  :  480 KB
DSC_1109.JPG
4/7/2561 7:54:51
Size (KB)  :  382 KB
DSC_1110.JPG
4/7/2561 7:54:51
Size (KB)  :  423 KB
DSC_1111.JPG
4/7/2561 7:54:52
Size (KB)  :  490 KB
DSC_1112.JPG
4/7/2561 7:54:52
Size (KB)  :  483 KB
DSC_1113.JPG
4/7/2561 7:54:53
Size (KB)  :  431 KB
DSC_1114.JPG
4/7/2561 7:54:53
Size (KB)  :  399 KB
DSC_1115.JPG
4/7/2561 7:54:54
Size (KB)  :  402 KB
DSC_1116.JPG
4/7/2561 7:54:54
Size (KB)  :  429 KB
DSC_1117.JPG
4/7/2561 7:54:55
Size (KB)  :  495 KB
DSC_1118.JPG
4/7/2561 7:54:55
Size (KB)  :  494 KB
DSC_1119.JPG
4/7/2561 7:54:56
Size (KB)  :  483 KB
DSC_1120.JPG
4/7/2561 7:54:56
Size (KB)  :  459 KB
DSC_1121.JPG
4/7/2561 7:54:57
Size (KB)  :  316 KB
DSC_1123.JPG
4/7/2561 7:54:57
Size (KB)  :  279 KB
DSC_1124.JPG
4/7/2561 7:54:58
Size (KB)  :  480 KB
DSC_1125.JPG
4/7/2561 7:54:59
Size (KB)  :  290 KB
DSC_1126.JPG
4/7/2561 7:55:01
Size (KB)  :  316 KB
DSC_1127.JPG
4/7/2561 7:55:02
Size (KB)  :  285 KB
DSC_1128.JPG
4/7/2561 7:55:03
Size (KB)  :  301 KB
DSC_1129.JPG
4/7/2561 7:55:04
Size (KB)  :  327 KB
DSC_1130.JPG
4/7/2561 7:55:04
Size (KB)  :  277 KB
DSC_1131.JPG
4/7/2561 7:55:05
Size (KB)  :  306 KB
DSC_1132.JPG
4/7/2561 7:55:06
Size (KB)  :  293 KB
DSC_1133.JPG
4/7/2561 7:55:07
Size (KB)  :  267 KB
DSC_1134.JPG
4/7/2561 7:55:07
Size (KB)  :  331 KB
DSC_1135.JPG
4/7/2561 7:55:08
Size (KB)  :  335 KB
DSC_1136.JPG
4/7/2561 7:55:09
Size (KB)  :  350 KB
DSC_1137.JPG
4/7/2561 7:55:09
Size (KB)  :  393 KB
DSC_1138.JPG
4/7/2561 7:55:10
Size (KB)  :  361 KB
DSC_1139.JPG
4/7/2561 7:55:11
Size (KB)  :  314 KB
DSC_1140.JPG
4/7/2561 7:55:12
Size (KB)  :  313 KB
DSC_1141.JPG
4/7/2561 7:55:12
Size (KB)  :  342 KB
DSC_1142.JPG
4/7/2561 7:55:13
Size (KB)  :  346 KB
DSC_1143.JPG
4/7/2561 7:55:14
Size (KB)  :  335 KB
DSC_1144.JPG
4/7/2561 7:55:14
Size (KB)  :  362 KB
DSC_1145.JPG
4/7/2561 7:55:15
Size (KB)  :  376 KB
DSC_1146.JPG
4/7/2561 7:55:15
Size (KB)  :  248 KB
DSC_1147.JPG
4/7/2561 7:55:16
Size (KB)  :  411 KB
DSC_1148.JPG
4/7/2561 7:55:16
Size (KB)  :  341 KB
DSC_1149.JPG
4/7/2561 7:55:17
Size (KB)  :  409 KB
DSC_1150.JPG
4/7/2561 7:55:17
Size (KB)  :  226 KB
DSC_1151.JPG
4/7/2561 7:55:18
Size (KB)  :  230 KB
DSC_1152.JPG
4/7/2561 7:55:19
Size (KB)  :  255 KB
DSC_1153.JPG
4/7/2561 7:55:19
Size (KB)  :  254 KB
DSC_1154.JPG
4/7/2561 7:55:20
Size (KB)  :  574 KB
DSC_1155.JPG
4/7/2561 7:55:20
Size (KB)  :  245 KB
DSC_1156.JPG
4/7/2561 7:55:21
Size (KB)  :  289 KB
DSC_1157.JPG
4/7/2561 7:55:21
Size (KB)  :  276 KB
DSC_1159.JPG
4/7/2561 7:55:23
Size (KB)  :  315 KB
DSC_1160.JPG
4/7/2561 7:55:23
Size (KB)  :  265 KB
DSC_1161.JPG
4/7/2561 7:55:24
Size (KB)  :  513 KB
DSC_1162.JPG
4/7/2561 7:55:24
Size (KB)  :  252 KB
DSC_1163.JPG
4/7/2561 7:55:25
Size (KB)  :  407 KB
DSC_1164.JPG
4/7/2561 7:55:25
Size (KB)  :  336 KB
DSC_1165.JPG
4/7/2561 7:55:26
Size (KB)  :  357 KB
DSC_1166.JPG
4/7/2561 7:55:26
Size (KB)  :  355 KB
DSC_1167.JPG
4/7/2561 7:55:27
Size (KB)  :  341 KB
DSC_1168.JPG
4/7/2561 7:55:27
Size (KB)  :  357 KB
DSC_1169.JPG
4/7/2561 7:55:28
Size (KB)  :  297 KB
DSC_1170.JPG
4/7/2561 7:55:29
Size (KB)  :  323 KB
DSC_1171.JPG
4/7/2561 7:55:29
Size (KB)  :  347 KB
DSC_1173.JPG
4/7/2561 7:55:30
Size (KB)  :  323 KB
DSC_1174.JPG
4/7/2561 7:55:31
Size (KB)  :  323 KB
DSC_1175.JPG
4/7/2561 7:55:31
Size (KB)  :  355 KB
DSC_1176.JPG
4/7/2561 7:51:07
Size (KB)  :  452 KB
DSC_1178.JPG
4/7/2561 7:51:07
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1179.JPG
4/7/2561 7:51:08
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1180.JPG
4/7/2561 7:51:08
Size (KB)  :  387 KB
DSC_1181.JPG
4/7/2561 7:51:09
Size (KB)  :  378 KB
DSC_1182.JPG
4/7/2561 7:51:09
Size (KB)  :  378 KB
DSC_1183.JPG
4/7/2561 7:51:10
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1184.JPG
4/7/2561 7:51:11
Size (KB)  :  377 KB
DSC_1185.JPG
4/7/2561 7:51:11
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1186.JPG
4/7/2561 7:51:12
Size (KB)  :  356 KB
DSC_1187.JPG
4/7/2561 7:51:12
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1188.JPG
4/7/2561 7:51:12
Size (KB)  :  362 KB
DSC_1189.JPG
4/7/2561 7:51:13
Size (KB)  :  362 KB
DSC_1190.JPG
4/7/2561 7:51:13
Size (KB)  :  358 KB
DSC_1191.JPG
4/7/2561 7:51:14
Size (KB)  :  357 KB
DSC_1192.JPG
4/7/2561 7:51:15
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1193.JPG
4/7/2561 7:51:15
Size (KB)  :  358 KB
DSC_1194.JPG
4/7/2561 7:51:16
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1195.JPG
4/7/2561 7:51:17
Size (KB)  :  389 KB
DSC_1196.JPG
4/7/2561 7:51:17
Size (KB)  :  385 KB
DSC_1197.JPG
4/7/2561 7:51:18
Size (KB)  :  368 KB
DSC_1198.JPG
4/7/2561 7:51:18
Size (KB)  :  347 KB
DSC_1199.JPG
4/7/2561 7:51:19
Size (KB)  :  349 KB
Pages:     1 2 3 4