พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1418.JPG
4/7/2561 7:53:31
Size (KB)  :  503 KB
DSC_1419.JPG
4/7/2561 7:53:32
Size (KB)  :  504 KB
DSC_1420.JPG
4/7/2561 7:53:33
Size (KB)  :  502 KB
DSC_1421.JPG
4/7/2561 7:53:34
Size (KB)  :  503 KB
DSC_1422.JPG
4/7/2561 7:53:34
Size (KB)  :  527 KB
DSC_1423.JPG
4/7/2561 7:53:35
Size (KB)  :  527 KB
DSC_1424.JPG
4/7/2561 7:53:35
Size (KB)  :  527 KB
Pages:     1 2 3 4