พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1200.JPG
4/7/2561 7:51:20
Size (KB)  :  350 KB
DSC_1201.JPG
4/7/2561 7:51:20
Size (KB)  :  398 KB
DSC_1202.JPG
4/7/2561 7:51:21
Size (KB)  :  389 KB
DSC_1203.JPG
4/7/2561 7:51:21
Size (KB)  :  391 KB
DSC_1204.JPG
4/7/2561 7:51:22
Size (KB)  :  389 KB
DSC_1205.JPG
4/7/2561 7:51:22
Size (KB)  :  328 KB
DSC_1206.JPG
4/7/2561 7:51:23
Size (KB)  :  329 KB
DSC_1207.JPG
4/7/2561 7:51:23
Size (KB)  :  387 KB
DSC_1208.JPG
4/7/2561 7:51:24
Size (KB)  :  385 KB
DSC_1209.JPG
4/7/2561 7:51:24
Size (KB)  :  383 KB
DSC_1210.JPG
4/7/2561 7:51:25
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1211.JPG
4/7/2561 7:51:25
Size (KB)  :  358 KB
DSC_1212.JPG
4/7/2561 7:51:26
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1213.JPG
4/7/2561 7:51:27
Size (KB)  :  362 KB
DSC_1214.JPG
4/7/2561 7:51:27
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1215.JPG
4/7/2561 7:51:28
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1216.JPG
4/7/2561 7:51:28
Size (KB)  :  364 KB
DSC_1217.JPG
4/7/2561 7:51:29
Size (KB)  :  417 KB
DSC_1218.JPG
4/7/2561 7:51:29
Size (KB)  :  430 KB
DSC_1219.JPG
4/7/2561 7:51:30
Size (KB)  :  437 KB
DSC_1220.JPG
4/7/2561 7:51:30
Size (KB)  :  441 KB
DSC_1223.JPG
4/7/2561 7:51:32
Size (KB)  :  396 KB
DSC_1225.JPG
4/7/2561 7:51:34
Size (KB)  :  390 KB
DSC_1226.JPG
4/7/2561 7:51:35
Size (KB)  :  416 KB
DSC_1227.JPG
4/7/2561 7:51:35
Size (KB)  :  428 KB
DSC_1228.JPG
4/7/2561 7:51:36
Size (KB)  :  430 KB
DSC_1229.JPG
4/7/2561 7:51:36
Size (KB)  :  430 KB
DSC_1231.JPG
4/7/2561 7:51:37
Size (KB)  :  590 KB
DSC_1232.JPG
4/7/2561 7:51:38
Size (KB)  :  524 KB
DSC_1233.JPG
4/7/2561 7:51:38
Size (KB)  :  511 KB
DSC_1234.JPG
4/7/2561 7:51:39
Size (KB)  :  511 KB
DSC_1236.JPG
4/7/2561 7:51:40
Size (KB)  :  517 KB
DSC_1237.JPG
4/7/2561 7:51:41
Size (KB)  :  538 KB
DSC_1238.JPG
4/7/2561 7:51:41
Size (KB)  :  536 KB
DSC_1239.JPG
4/7/2561 7:51:42
Size (KB)  :  535 KB
DSC_1240.JPG
4/7/2561 7:51:43
Size (KB)  :  534 KB
DSC_1241.JPG
4/7/2561 7:51:43
Size (KB)  :  550 KB
DSC_1242.JPG
4/7/2561 7:51:44
Size (KB)  :  548 KB
DSC_1243.JPG
4/7/2561 7:51:45
Size (KB)  :  549 KB
DSC_1244.JPG
4/7/2561 7:51:45
Size (KB)  :  559 KB
DSC_1245.JPG
4/7/2561 7:51:46
Size (KB)  :  404 KB
DSC_1246.JPG
4/7/2561 7:51:47
Size (KB)  :  402 KB
DSC_1247.JPG
4/7/2561 7:51:47
Size (KB)  :  365 KB
DSC_1249.JPG
4/7/2561 7:51:48
Size (KB)  :  375 KB
DSC_1250.JPG
4/7/2561 7:51:49
Size (KB)  :  396 KB
DSC_1251.JPG
4/7/2561 7:51:49
Size (KB)  :  352 KB
DSC_1252.JPG
4/7/2561 7:51:50
Size (KB)  :  292 KB
DSC_1253.JPG
4/7/2561 7:51:51
Size (KB)  :  499 KB
DSC_1254.JPG
4/7/2561 7:51:51
Size (KB)  :  487 KB
DSC_1257.JPG
4/7/2561 7:51:53
Size (KB)  :  610 KB
DSC_1258.JPG
4/7/2561 7:51:54
Size (KB)  :  385 KB
DSC_1259.JPG
4/7/2561 7:51:54
Size (KB)  :  344 KB
DSC_1260.JPG
4/7/2561 7:51:55
Size (KB)  :  393 KB
DSC_1262.JPG
4/7/2561 7:51:56
Size (KB)  :  571 KB
DSC_1263.JPG
4/7/2561 7:51:57
Size (KB)  :  443 KB
DSC_1264.JPG
4/7/2561 7:51:58
Size (KB)  :  464 KB
DSC_1265.JPG
4/7/2561 7:51:58
Size (KB)  :  499 KB
DSC_1267.JPG
4/7/2561 7:51:59
Size (KB)  :  594 KB
DSC_1268.JPG
4/7/2561 7:52:00
Size (KB)  :  589 KB
DSC_1269.JPG
4/7/2561 7:52:01
Size (KB)  :  375 KB
DSC_1270.JPG
4/7/2561 7:52:01
Size (KB)  :  327 KB
DSC_1271.JPG
4/7/2561 7:52:02
Size (KB)  :  343 KB
DSC_1272.JPG
4/7/2561 7:52:03
Size (KB)  :  324 KB
DSC_1273.JPG
4/7/2561 7:52:03
Size (KB)  :  322 KB
DSC_1274.JPG
4/7/2561 7:52:04
Size (KB)  :  301 KB
DSC_1275.JPG
4/7/2561 7:52:04
Size (KB)  :  224 KB
DSC_1276.JPG
4/7/2561 7:52:05
Size (KB)  :  224 KB
DSC_1277.JPG
4/7/2561 7:52:05
Size (KB)  :  244 KB
DSC_1278.JPG
4/7/2561 7:52:06
Size (KB)  :  244 KB
DSC_1279.JPG
4/7/2561 7:52:07
Size (KB)  :  279 KB
DSC_1280.JPG
4/7/2561 7:52:07
Size (KB)  :  398 KB
DSC_1281.JPG
4/7/2561 7:52:08
Size (KB)  :  418 KB
DSC_1282.JPG
4/7/2561 7:52:08
Size (KB)  :  253 KB
DSC_1283.JPG
4/7/2561 7:52:09
Size (KB)  :  385 KB
DSC_1284.JPG
4/7/2561 7:52:09
Size (KB)  :  334 KB
DSC_1285.JPG
4/7/2561 7:52:10
Size (KB)  :  479 KB
DSC_1286.JPG
4/7/2561 7:52:11
Size (KB)  :  499 KB
DSC_1287.JPG
4/7/2561 7:52:11
Size (KB)  :  463 KB
DSC_1288.JPG
4/7/2561 7:52:12
Size (KB)  :  404 KB
DSC_1289.JPG
4/7/2561 7:52:13
Size (KB)  :  400 KB
DSC_1290.JPG
4/7/2561 7:52:13
Size (KB)  :  363 KB
DSC_1291.JPG
4/7/2561 7:52:14
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1292.JPG
4/7/2561 7:52:15
Size (KB)  :  390 KB
DSC_1293.JPG
4/7/2561 7:52:15
Size (KB)  :  389 KB
DSC_1294.JPG
4/7/2561 7:52:16
Size (KB)  :  379 KB
DSC_1295.JPG
4/7/2561 7:52:16
Size (KB)  :  377 KB
DSC_1296.JPG
4/7/2561 7:52:17
Size (KB)  :  387 KB
DSC_1297.JPG
4/7/2561 7:52:18
Size (KB)  :  447 KB
DSC_1298.JPG
4/7/2561 7:52:18
Size (KB)  :  356 KB
DSC_1299.JPG
4/7/2561 7:52:19
Size (KB)  :  349 KB
DSC_1300.JPG
4/7/2561 7:52:19
Size (KB)  :  387 KB
DSC_1301.JPG
4/7/2561 7:52:20
Size (KB)  :  422 KB
DSC_1302.JPG
4/7/2561 7:52:21
Size (KB)  :  465 KB
DSC_1303.JPG
4/7/2561 7:52:21
Size (KB)  :  422 KB
DSC_1304.JPG
4/7/2561 7:52:22
Size (KB)  :  418 KB
DSC_1305.JPG
4/7/2561 7:52:22
Size (KB)  :  426 KB
DSC_1306.JPG
4/7/2561 7:52:23
Size (KB)  :  1,036 KB
DSC_1307.JPG
4/7/2561 7:52:24
Size (KB)  :  564 KB
DSC_1308.JPG
4/7/2561 7:52:24
Size (KB)  :  566 KB
DSC_1309.JPG
4/7/2561 7:52:25
Size (KB)  :  1,092 KB
Pages:     1 2 3 4