พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1310.JPG
4/7/2561 7:52:25
Size (KB)  :  500 KB
DSC_1311.JPG
4/7/2561 7:52:26
Size (KB)  :  361 KB
DSC_1312.JPG
4/7/2561 7:52:27
Size (KB)  :  368 KB
DSC_1313.JPG
4/7/2561 7:52:27
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1314.JPG
4/7/2561 7:52:28
Size (KB)  :  382 KB
DSC_1315.JPG
4/7/2561 7:52:28
Size (KB)  :  365 KB
DSC_1316.JPG
4/7/2561 7:52:29
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1317.JPG
4/7/2561 7:52:30
Size (KB)  :  354 KB
DSC_1318.JPG
4/7/2561 7:52:30
Size (KB)  :  414 KB
DSC_1319.JPG
4/7/2561 7:52:31
Size (KB)  :  452 KB
DSC_1320.JPG
4/7/2561 7:52:31
Size (KB)  :  418 KB
DSC_1321.JPG
4/7/2561 7:52:32
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1322.JPG
4/7/2561 7:52:33
Size (KB)  :  363 KB
DSC_1323.JPG
4/7/2561 7:52:33
Size (KB)  :  367 KB
DSC_1324.JPG
4/7/2561 7:52:34
Size (KB)  :  365 KB
DSC_1325.JPG
4/7/2561 7:52:35
Size (KB)  :  415 KB
DSC_1326.JPG
4/7/2561 7:52:35
Size (KB)  :  421 KB
DSC_1327.JPG
4/7/2561 7:52:36
Size (KB)  :  380 KB
DSC_1328.JPG
4/7/2561 7:52:36
Size (KB)  :  394 KB
DSC_1329.JPG
4/7/2561 7:52:37
Size (KB)  :  387 KB
DSC_1330.JPG
4/7/2561 7:52:38
Size (KB)  :  475 KB
DSC_1331.JPG
4/7/2561 7:52:38
Size (KB)  :  519 KB
DSC_1332.JPG
4/7/2561 7:52:39
Size (KB)  :  404 KB
DSC_1333.JPG
4/7/2561 7:52:40
Size (KB)  :  443 KB
DSC_1334.JPG
4/7/2561 7:52:40
Size (KB)  :  428 KB
DSC_1335.JPG
4/7/2561 7:52:41
Size (KB)  :  415 KB
DSC_1336.JPG
4/7/2561 7:52:41
Size (KB)  :  422 KB
DSC_1337.JPG
4/7/2561 7:52:42
Size (KB)  :  354 KB
DSC_1338.JPG
4/7/2561 7:52:42
Size (KB)  :  317 KB
DSC_1339.JPG
4/7/2561 7:52:43
Size (KB)  :  453 KB
DSC_1341.JPG
4/7/2561 7:52:44
Size (KB)  :  568 KB
DSC_1342.JPG
4/7/2561 7:52:45
Size (KB)  :  452 KB
DSC_1347.JPG
4/7/2561 7:52:48
Size (KB)  :  490 KB
DSC_1348.JPG
4/7/2561 7:52:49
Size (KB)  :  493 KB
DSC_1349.JPG
4/7/2561 7:52:49
Size (KB)  :  482 KB
DSC_1350.JPG
4/7/2561 7:52:50
Size (KB)  :  521 KB
DSC_1351.JPG
4/7/2561 7:52:50
Size (KB)  :  509 KB
DSC_1352.JPG
4/7/2561 7:52:51
Size (KB)  :  599 KB
DSC_1353.JPG
4/7/2561 7:52:52
Size (KB)  :  1,158 KB
DSC_1354.JPG
4/7/2561 7:52:52
Size (KB)  :  948 KB
DSC_1355.JPG
4/7/2561 7:52:53
Size (KB)  :  339 KB
DSC_1356.JPG
4/7/2561 7:52:53
Size (KB)  :  404 KB
DSC_1357.JPG
4/7/2561 7:52:54
Size (KB)  :  425 KB
DSC_1358.JPG
4/7/2561 7:52:55
Size (KB)  :  384 KB
DSC_1359.JPG
4/7/2561 7:52:55
Size (KB)  :  402 KB
DSC_1360.JPG
4/7/2561 7:52:56
Size (KB)  :  446 KB
DSC_1361.JPG
4/7/2561 7:52:57
Size (KB)  :  462 KB
DSC_1362.JPG
4/7/2561 7:52:57
Size (KB)  :  500 KB
DSC_1363.JPG
4/7/2561 7:52:58
Size (KB)  :  453 KB
DSC_1364.JPG
4/7/2561 7:52:58
Size (KB)  :  437 KB
DSC_1365.JPG
4/7/2561 7:52:59
Size (KB)  :  425 KB
DSC_1366.JPG
4/7/2561 7:53:00
Size (KB)  :  413 KB
DSC_1368.JPG
4/7/2561 7:53:01
Size (KB)  :  443 KB
DSC_1369.JPG
4/7/2561 7:53:01
Size (KB)  :  461 KB
DSC_1370.JPG
4/7/2561 7:53:02
Size (KB)  :  380 KB
DSC_1372.JPG
4/7/2561 7:53:03
Size (KB)  :  335 KB
DSC_1373.JPG
4/7/2561 7:53:04
Size (KB)  :  421 KB
DSC_1374.JPG
4/7/2561 7:53:05
Size (KB)  :  418 KB
DSC_1375.JPG
4/7/2561 7:53:05
Size (KB)  :  392 KB
DSC_1376.JPG
4/7/2561 7:53:06
Size (KB)  :  1,068 KB
DSC_1377.JPG
4/7/2561 7:53:06
Size (KB)  :  603 KB
DSC_1378.JPG
4/7/2561 7:53:07
Size (KB)  :  542 KB
DSC_1379.JPG
4/7/2561 7:53:08
Size (KB)  :  521 KB
DSC_1380.JPG
4/7/2561 7:53:08
Size (KB)  :  1,075 KB
DSC_1381.JPG
4/7/2561 7:53:09
Size (KB)  :  1,053 KB
DSC_1383.JPG
4/7/2561 7:53:09
Size (KB)  :  570 KB
DSC_1384.JPG
4/7/2561 7:53:10
Size (KB)  :  575 KB
DSC_1385.JPG
4/7/2561 7:53:11
Size (KB)  :  587 KB
DSC_1386.JPG
4/7/2561 7:53:11
Size (KB)  :  626 KB
DSC_1387.JPG
4/7/2561 7:53:12
Size (KB)  :  577 KB
DSC_1388.JPG
4/7/2561 7:53:12
Size (KB)  :  577 KB
DSC_1389.JPG
4/7/2561 7:53:13
Size (KB)  :  570 KB
DSC_1390.JPG
4/7/2561 7:53:14
Size (KB)  :  627 KB
DSC_1391.JPG
4/7/2561 7:53:14
Size (KB)  :  632 KB
DSC_1392.JPG
4/7/2561 7:53:15
Size (KB)  :  592 KB
DSC_1393.JPG
4/7/2561 7:53:16
Size (KB)  :  597 KB
DSC_1394.JPG
4/7/2561 7:53:16
Size (KB)  :  594 KB
DSC_1395.JPG
4/7/2561 7:53:17
Size (KB)  :  612 KB
DSC_1396.JPG
4/7/2561 7:53:17
Size (KB)  :  615 KB
DSC_1397.JPG
4/7/2561 7:53:18
Size (KB)  :  620 KB
DSC_1398.JPG
4/7/2561 7:53:19
Size (KB)  :  615 KB
DSC_1399.JPG
4/7/2561 7:53:19
Size (KB)  :  625 KB
DSC_1400.JPG
4/7/2561 7:53:20
Size (KB)  :  617 KB
DSC_1401.JPG
4/7/2561 7:53:21
Size (KB)  :  599 KB
DSC_1402.JPG
4/7/2561 7:53:21
Size (KB)  :  609 KB
DSC_1403.JPG
4/7/2561 7:53:22
Size (KB)  :  609 KB
DSC_1404.JPG
4/7/2561 7:53:23
Size (KB)  :  611 KB
DSC_1405.JPG
4/7/2561 7:53:23
Size (KB)  :  617 KB
DSC_1406.JPG
4/7/2561 7:53:24
Size (KB)  :  1,180 KB
DSC_1407.JPG
4/7/2561 7:53:25
Size (KB)  :  1,199 KB
DSC_1408.JPG
4/7/2561 7:53:25
Size (KB)  :  606 KB
DSC_1409.JPG
4/7/2561 7:53:26
Size (KB)  :  602 KB
DSC_1410.JPG
4/7/2561 7:53:26
Size (KB)  :  602 KB
DSC_1411.JPG
4/7/2561 7:53:27
Size (KB)  :  608 KB
DSC_1412.JPG
4/7/2561 7:53:28
Size (KB)  :  575 KB
DSC_1413.JPG
4/7/2561 7:53:28
Size (KB)  :  571 KB
DSC_1414.JPG
4/7/2561 7:53:29
Size (KB)  :  572 KB
DSC_1415.JPG
4/7/2561 7:53:30
Size (KB)  :  574 KB
DSC_1416.JPG
4/7/2561 7:53:30
Size (KB)  :  498 KB
DSC_1417.JPG
4/7/2561 7:53:31
Size (KB)  :  502 KB
Pages:     1 2 3 4